Så finansieras vi

ForumCiv är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. Här kan du läsa om hur ForumCiv är finansierad.

Hur finansieras ForumCivs verksamhet? 

ForumCiv är sedan 1995 en strategisk partner till Sveriges biståndsmyndighet Sida. ForumCivs verksamhet finansieras genom anslag från Sida, EU, andra svenska myndigheter, privata organisationer samt genom medlemsavgifter. 

ForumCiv har ett 90-konto och samlar in donationer till bland annat till vårt ungdomsprogram Globalportalen. Vi granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.  

ForumCiv sammanställer resultat varje år

Vi sammanställer årligen våra resultat i en årsredovisning. 


Äldre årsredovisningar finns under styrdokument.

Sidas CSO-databas samlar information om biståndet

Varje år rapporterar ForumCiv in resultaten för pågående och avslutade projekt som finansierats av Sida till Sidas CSO-databas. I databasen kan du hitta information om enskilda projekt, inklusive budget, utfall samt svenska och lokala samarbetsorganisationer. Information om projekten uppdateras löpande och resultat presenteras årligen eller efter aktivitetsperiodens slut. 

Hitta information i databasen här.

ForumCiv är en ideell organisation och lyder inte under offentlighetslagstiftningen. Den del av vårt arbete som är finansierad genom Sida granskas direkt av myndigheten. Den omfattande dokumentationen av vårt arbete som skickas till Sida är offentliga handlingar och kan begäras ut från myndigheten. Däremot kan ForumCiv inte administrera prövning och utlämning av handlingar som enskilda organisationers ansökningar, rapporter eller våra bedömningar. I stället hänvisar vi direkt till våra partners för mer information om enskilda projekt.