Aktivism som ett schackspel i Belarus

Resultat - 2018-02-09
Manöverutrymmet för aktivism, protester och folkrörelseuppbyggnad är begränsat i Belarus, men inte icke-existerande. Det är viktigt att aktivister behärskar spelet. Föreställ dig ett parti schack där du under lång tid gör korta drag för att stärka din position.
Green Network Belarus
Sen projektet började har tusentals människor engagerat sig för miljön. Foto GreenBelarus.info

Risken när dragen är för snabba när insatserna är höga är att motståndet krossas, som till exempel under protesterna mot byggnationen av ett nytt kärnkraftverk förra året. Den katastrof som följde explosionen på Tjernobyl för 32 år sedan finns fortfarande färskt i minnet för belarusier och byggplanerna skapade stark opposition. De industriella och ekonomiska intressena i möjligheterna att kunna exportera energi till grannländerna trumfade dock oron uttryckt av folket.

I Belarus arbetar Forum Syd med flera organisationer för demokrati och folkligt inflytande. 2013 var vi med och startade upp ett projekt som syftade till att öka kunskap och engagemang för miljöfrågor. Ursprungligen skulle projektet ha närvaro i fyra städer, idag är det en nationell miljörörelse med spridning i alla landets provinser.

10 nationella lagart har skrivits om för att skydda miljön

Genom aktivistskolor har 450 unga aktivister utbildats inom miljö, organisering och hur man agerar vilket har resulterat i 40 ekoprojekt och tre nybildade organisationer.

I projektet finns också en watchdog-del som skapades för att överse och agera när oegentligheter sker eller lösa problem med att upptäcka och agera i miljöfrågor. Det resulterade i 2 400 fall av lokala åtgärdsprogram, varav 68 procent löstes med positiv utgång. Inom projektet har också 71 advokater utbildats i miljölagsstiftning som har tagit sig an 120 juridiska konsultationer, 29 domstolsfall och ändrat hela 10 nationella lagar.

70 000 har engagerat sig för miljön

Allt som allt har 70 000 människor under de fyra åren deltagit i någon form av aktion. Det har varit en resa som gett verkningar på hela civilsamhällets kapacitet, uthållighet och motståndskraft. Även om takten på schackspelet varit högre än planerat, visar projektet inte bara att folkligt engagemang är möjligt i ett mycket kontrollerat samhälle, utan att det också är möjligt att skapa dialog med regeringen för att ändra lagstiftningen. 

Att organisera runt frågor som vid första anblick kan tyckas icke-kontroversiella minskar risken för hård myndighetsutövning som kan krossa rörelsen. Civilsamhället har då utrymme att stärka sin position samtidigt som erfarenheter av demonstrationer, taktik och strategi stärks i folkrörelsen.

Det är en erfarenhet som krävs för att kunna bygga ett motståndskraftigt och viljestarkt civilsamhälle, som i sin tur är en förutsättning för långvarig folkförankrad förändring.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.