Alla AP-fonderna måste ta sitt ansvar för klimatet

Debatt - 2020-07-02
Första AP-fonden har beslutat att under året fasa ut fossila investeringar och regeringen understryker i sin årliga utvärdering av fonderna att de ska leva upp till Parisavtalet. Det är hög tid att övriga AP-fonder också tar sitt ansvar och lämnar fossilt, skriver ForumCiv tillsammans med elva svenska civilsamhällesorganisationer i Aktuell Hållbarhet.
Himmel-moln-industrier-rök

Under några månader har all kraft gått åt till att bekämpa covid-19 pandemin i många länder. Men i skuggan av pandemin är världen också mitt uppe i en brinnande klimatkris. Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till utsläppen av växthusgaser. Trots detta hade Första till Fjärde AP-fonderna under förra året investeringar på över 16 miljarder kronor i 89 av världens 200 största fossila bolag. Fondernas klimatavtryck har ökat med 3 procent sedan de började mäta dessa avtryck 2015. 

Första AP-fondens besked tidigare i vår att dra sig ur bolag med fossil verksamhet var därför välkommet. Under året ska de avyttra alla sina fossila investeringar. Regeringen lyfte också fram Första AP-fondens beslut i sin årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet som presenterades nyligen. I utvärderingen understryker regeringen att investeringar i fossil energi inte ligger i linje med Parisavtalets mål. Och i Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som nyligen beslutats av riksdagen konstateras att det krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör för att Parisavtalets mål ska kunna nås.

De statliga AP-fonderna förvaltar totalt ca 2 000 miljarder kronor av svenskarnas pensionspengar. Detta är ett betydande belopp och innebär ett stort ansvar. Fondernas investeringar har länge varit föremål för en kritisk debatt i Sverige. Vi välkomnar att Riksrevisionen nu har beslutat att granska AP-fondernas hållbarhetsarbete. Granskningen ska undersöka om AP-fonderna i sin förvaltning har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet och om det har fått genomslag i AP-fondernas verksamhet, innehav och ägandeskap.

Första till Fjärde AP-fonderna, som förvaltar merparten av pensionskapitalet, fick i januari förra året ett nytt regelverk som slår fast att pensionspengarna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonderna ska främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på långsiktig avkastning. 

Det är uppenbart att framtiden inte finns i fossilindustrin. Men AP-fonderna gör uppenbarligen olika bedömningar av de finansiella riskerna med fossila investeringar. Första AP-fonden bedömer att den pågående omställningen till en fossilfri ekonomi innebär en stor osäkerhet för bolag som är verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin. Investeringar i dessa bolag kommer därmed att medföra en högre finansiell risk för fonden. Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har uppgett att de hellre behåller investeringarna och försöker påverka bolagen att minska utsläppen än säljer av innehav i koldioxidintensiva sektorer. Men om hela affärsmodellen för bolag är att producera fossila bränslen blir det svårt att se hur AP-fonderna skulle kunna påverka dessa bolag till en hållbar omställning. Utvinning av kol, olja och gas är dessutom på många håll i världen kopplat till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och stor miljöförstörelse.

Finansiella aktörer har en central roll när det gäller att styra om investeringar till mer hållbara verksamheter och se till att vi uppnår målen i Parisavtalet. Allt fler aktörer på finansmarknaden börjar förstå de finansiella riskerna med investeringar i fossila bränslen. Oron för att tillgångar ska bli värdelösa (strandade) ökar och ett växande antal banker och finansieringsinstitut har dragit sig ur utvinning av kol, olja och gas. Riskerna är helt enkelt för stora. AP-fonderna borde sälla sig till dessa investerare och ligga i framkant när världen nu ska ställa om mot en fossilfri ekonomi och en hållbar utveckling. Om vi ska klara 1,5-gradersmålet måste fossila bränslen stanna kvar i marken.

När vårt samhälle nu ska startas upp igen efter corona-pandemin måste det bli en omstart som räddar klimatet och leder till en hållbar framtid. Våra pensionspengar måste vara en del av lösningen och investeras i långsiktigt hållbara verksamheter. Det är dags att övriga AP-fonder drar sig ur fossila investeringar och att regeringen noga följer upp att fonderna lever upp till Parisavtalet och inte fortsätter investera i det som förstör vår planet.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
Isadora Wronski, chef, Greenpeace
Anna Wigenmark, generalsekreterare, Ordfront
Alex Brekke, generalsekreterare, Amazon Watch Sverige
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
Hanna Dahlström, kanslichef, FIAN Sverige
Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare, Emmaus Stockholm
Klara Knapp, ordförande, Latinamerikagrupperna
Ossian Matthiessen, talesperson, Klimataktion
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Maria Hammer, talesperson, Divestera AP-fonderna

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.