Anslut din organisation till det Gemensamma Åtagandet

Nyhet - 2017-09-15
Civilsamhällets handlingsutrymme blir större inom dialogsamarbetet Gemensamt åtagande, ett initiativ mellan regeringen och civila samhället i Sverige.
Forum Syd default

Initiativet kommer efter att både regeringen och civilsamhället såg ett behov av att kunna föra en mer konstruktiv dialog. Forum Syd och många andra organisationer ser med oro på hur handlingsutrymmet för civilsamhället minskar i världen. Att mellan stat och civila samhället tydliggöra roller och föra en regelbunden dialog verkar för folkligt inflytande. Åtagandena är uppdelade i sex centrala principer om civilsamhällets självständighet och oberoende, ökad dialog, stärkt kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet, öppenhet och insyn samt vikten av mångfald.

Forum Syd deltar aktivt i det Gemensamma Åtagandet och generalsekreteraren Lisa Sjöblom är positiv till överenskommelsen.

- Initiativet till åtagandena togs av den föregående regeringen och slutfördes av den nuvarande. Vi tycker att det är positivt med den breda politiska uppslutningen. Genom att ställa oss bakom åtagandena vill vi visa att vi är beredda att göra vår del av arbetet och att vi som självständigt civilsamhälle vill bidra till en konstruktiv dialog med regeringen oavsett vem som sitter i den. Afrikagrupperna är medlemmar i Forum Syd och planerar att ansluta sig.

- På Afrikagrupperna tycker vi att dialog och samverkan är nödvändigt för att driva ett effektivt påverkansarbete. Att civilsamhällets röst når fram till de folkvalda och dess representanter samt att ha en tydlig struktur för detta är viktigt ur flera avseenden. Dels ur ett jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv, att det finns en form för dialog som är etablerad och inte är beroende av exempelvis olika företrädares informella relationer och nätverk, säger afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors.

Är du också aktiv i en civilsamhällesorganisation som bedriver utvecklingssamarbete?

I så fall uppmanar vi er att också ställa er bakom åtagandena för att göra er expertkunskap hörd hos regeringen.

När fler aktörer ur civila samhället gör ett aktivt ställningstagande skapar det större legitimitet för åtagandena, stärker dess mandat och visar en enighet bakom principerna. Det finns också ett stort värde i att Sveriges mångfald i utvecklingssektorn är representerad. Stor som liten organisation, ung eller med lång erfarenhet, med smal spjutspetskompetens eller med kunskap om breda utvecklingsfrågor –ni behövs!

Att ansluta sig innebär inga formella förpliktelser. Vill din organisations ställa sig bakom de gemensamma åtagandena eller om ni har frågor angående dem mejla till ud.cso-dialog@gov.se

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...