Biståndet urholkas ytterligare

Nyhet - 2016-04-13
Idag presenterade regeringen vårbudgeten som föreslår ytterligare urholkning av biståndsbudgeten.
Forum Syd default

Regeringen har idag lämnat sitt förslag för vårbudget till riksdagen som visar att ytterligare bistånd kommer att bekosta flyktingmottagande. Det innebär att rekordhöga hela 28 procent tas från biståndsbudgeten.

I regeringsförslaget fortsätter biståndet att urholkas med ytterligare 4,1 miljarder jämfört med det som regeringen aviserade i höstbudgeten. Under 2016 kommer därmed regeringen att använda totalt 12,3 miljarder av biståndsbudgeten på 43,3 miljarder till att betala för flyktingmottagning inom Sverige.

- Vi anser att det är oacceptabelt att fattiga och marginaliserade människor ska betala för flyktingmottagandet i Sverige. Vi förespråkar en generös flyktingpolitik och utsatta grupper ska inte ställas emot varandra säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Ny biståndsstatistik från OECD idag visar också att endast fem EU-länder nått målet om 0,7 procent av BNI till utvecklingsbistånd. Sverige är ett av dem men som ändå inte når upp till det eget satta 1 procentsmål, utan hamnar på 0,96 procent av BNI. Statistiken visar också att EU-ländernas avräkningar för flyktingmottagande har fördubblats jämfört med 2014.

- Svenskt bistånd bidrar till viktiga långsiktiga samhällsförändringar. Vi har inte råd att fortsätta urholka biståndet varken från Sverige eller inom EU eftersom det är världens fattiga som påverkas allra mest, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Här finns OECD:s biståndstatistik för 2015

Regeringskansliet kommenterar den nya statistiken från OECD

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.