Biståndet urholkas ytterligare

Nyhet - 2016-04-13
Idag presenterade regeringen vårbudgeten som föreslår ytterligare urholkning av biståndsbudgeten.
Forum Syd default

Regeringen har idag lämnat sitt förslag för vårbudget till riksdagen som visar att ytterligare bistånd kommer att bekosta flyktingmottagande. Det innebär att rekordhöga hela 28 procent tas från biståndsbudgeten.

I regeringsförslaget fortsätter biståndet att urholkas med ytterligare 4,1 miljarder jämfört med det som regeringen aviserade i höstbudgeten. Under 2016 kommer därmed regeringen att använda totalt 12,3 miljarder av biståndsbudgeten på 43,3 miljarder till att betala för flyktingmottagning inom Sverige.

- Vi anser att det är oacceptabelt att fattiga och marginaliserade människor ska betala för flyktingmottagandet i Sverige. Vi förespråkar en generös flyktingpolitik och utsatta grupper ska inte ställas emot varandra säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Ny biståndsstatistik från OECD idag visar också att endast fem EU-länder nått målet om 0,7 procent av BNI till utvecklingsbistånd. Sverige är ett av dem men som ändå inte når upp till det eget satta 1 procentsmål, utan hamnar på 0,96 procent av BNI. Statistiken visar också att EU-ländernas avräkningar för flyktingmottagande har fördubblats jämfört med 2014.

- Svenskt bistånd bidrar till viktiga långsiktiga samhällsförändringar. Vi har inte råd att fortsätta urholka biståndet varken från Sverige eller inom EU eftersom det är världens fattiga som påverkas allra mest, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Här finns OECD:s biståndstatistik för 2015

Regeringskansliet kommenterar den nya statistiken från OECD

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.