Brev till Ulf Kristersson från kambodjanska organisationer

Nyhet - 2024-01-24
Regeringen har beslutat att dra in det svenska biståndet till Kambodja. Nu skriver 100 kambodjanska civilsamhällesorganisationer ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson där de varnar för att viktigt arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet hotas.
Arbetare från mat-, service- och underhållningssektorn deltar i sammankomsten utanför nationalförsamlingen på International Labor Day 2023. Deras banderoller ber om hänsyn till arbetstagarnas rättigheter inom alla sektorer.
Arbetare deltar i en manifestation utanför nationalförsamlingen i Kambodja 2023. Deras banderoller ber om hänsyn till arbetstagarnas rättigheter inom alla sektorer. Foto: LICADHO


Beslutet att fasa ut biståndet kommer att få förödande och omedelbara konsekvenser för civilsamhället i Kambodja. Människorättsorganisationer, organisationer som arbetar för fackliga rättigheter och mot korruption liksom gräsrotsorganisationer som kämpar mot land grabbing kommer alla att behöva skära ner sin verksamhet, skriver de kambodjanska organisationerna.

Alltmer auktoritärt land

Biståndet behövs mer än någonsin. Kambodja har gått i en alltmer auktoritär riktning och övergreppen mot medborgerliga fri- och rättigheter har stadigt ökat. Fackföreningsledare och oppositionella politiker har fängslats, mediehus och radiostationer har stängts ner, människor som protesterar och försvarar sina rättigheter utsätts för hot och våld.

Beslutet kommer att drabba över 30 organisationer och multilaterala institutioner och skada tio tusentals kambodjaner

Beslutet slår hårt mot civilsamhället

Sedan 2020 har det svenska biståndet till Kambodja fokuserat på att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja demokrati och en rättsstat som behandlar alla invånare lika inför lagen. Sidas utvecklingssamarbete i landet har enbart genomförts i samarbete med organisationer från det civila samhället och andra icke-statliga aktörer, exempelvis FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och UNESCO. Regeringens regleringsbrev till Sida, som kom precis före jul, innebär att biståndet till Kambodja helt dras in efter 2024.

Beslutet att fasa ut stödet till Kambodja kommer att drabba över 30 organisationer och multilaterala institutioner och skada tio tusentals kambodjaner, som har sett Sverige som en pålitlig partner i främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, stärkande av unga och rättsstatens principer, skriver organisationerna i sitt brev.

Organisationerna lyfter också fram att beslutet rimmar dåligt med Sveriges nya mål att öka synergin mellan utvecklingssamarbete och handel.

På tvärs mot synergier med handel

Organisationerna lyfter också fram att beslutet rimmar dåligt med Sveriges nya mål att öka synergin mellan utvecklingssamarbete och handel. Exempelvis har H&M en stor produktion i Kambodja med ett stort exportvärde. Sverige borde istället engagera sig aktivt för att internationell arbetsrätt och fackliga rättigheter respekteras i landet.

I ett läge i Kambodja där demokratiska principer och rättigheter är alltmer hotade, borde det vara centralt att fortsätta stödja civilsamhället i sin viktiga roll som motkrafter. Organisationerna behövs för att bevaka de ökande hoten mot människorätts- och miljöförsvarare när det saknas ett trovärdigt och oberoende rättsväsende i landet.

En medlem av Trapeang Chour-kommunen i Kampong Speu-provinsen vid ett IHRD-evenemang den 8 december 2023 håller en skylt som lyder: "Stoppa juridiska anklagelser mot landsamhällen"
En medlem av Trapeang Chour-samhället i Kampong Speu-provinsen vid ett evenemang den 8 december 2023 håller en skylt som lyder: "Stoppa juridiska anklagelser mot landsbygdssamhällen".  Foto: LICADHO, som samordnade brevet.

Uppmaning att inte stoppa biståndet

Organisationerna avslutar brevet med en uppmaning till Ulf Kristersson:

Som ledare för den svenska regeringen och stöd av internationellt samarbete mellan demokrater, uppmanar vi dig att ompröva beslutet att avsluta Sidas finansiering av kambodjanska civilsamhällesorganisationer vid slutet på 2024 eller ge oss en realistisk och längre tidsperiod för att ersätta den svenska finansieringen för att minska allvarliga konsekvenser och skada för de kambodjaner som vi tjänar.

Debatt i Dagens Arena och interpellation i Riksdagen

"Regeringens beslut att dra in biståndet till det kambodjanska civila samhället får förödande konsekvenser för medborgarnas rättssäkerhet, och för människorättsförsvarares säkerhet och möjligheter att fortsätta sitt arbete". Det skriver vi i Dagens Arena tillsammans med Diakonia, Erikshjälpen och Initiativ Kambodja.

Åsa Eriksson (S) som är en av undertecknarna till debattartikeln ställde en interpellationsfråga till biståndsminister Johan Forssell om beslutet att dra in biståndet till landet. 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.