Colombianska regeringen viker sig efter civilsamhällets påtryckningar

Nyhet - 2018-03-23
Efter att 416 organisationers krav ackrediterar äntligen colombianska regeringen Alberto Brunori, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter.
Alberto Brunori
Alberto Brunori har tidigare gjort viktiga insatser för mänskliga rättigheter i Guatemala. Foto: Rachel Walker

Till följd av påtryckningar från civilsamhället har Colombias regering, efter en tids fördröjning, ackrediterat den nya representanten för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) Alberto Brunori. Detta innebär att Brunori äntligen kan ta vid där hans företrädare slutade, och därmed fortsätta det viktiga arbetare som bedrivits av OHCHR i Colombia under de senaste åren.

Ett brev undertecknat av 416 nationella och internationella organisationer lämnades i tisdags över till president Santos. I brevet riktades kritik mot regeringens agerande i samband med att den tidigare FN-kommissionären för mänskliga rättigheter, Todd Howland, avslutat sin tjänstgöring i Colombia föregående vecka. Då regeringen sedan förra året har avvaktat med att ackreditera Brunori, som redan då utsågs till Howlands efterträdare, har denne förhindrats från att påbörja sitt arbete och upprätthålla MR-kontorets nyckelroll i t.ex. stöttandet av samhällen, fredsförhandlingarna och civilsamhällets arbete. Publiceringen av FN:s årliga rapport om MR-situationen i landet har också fått skjutas upp på grund av fördröjningen, och är nu förlagd till början av april.

Civilsamhället krävde omedelbar ackreditering efter dröjsmål

I brevet till president Santos uttrycktes stor oro, och undertecknarna betonade att OHCHR:s arbete är för viktigt för att stoppas, inte minst med tanke på den pågående fredsprocessen och det frekvent förekommande våldet mot människorättsförsvarare i landet. Från regeringshåll har dröjsmålet förklarats med hänvisning till att man föredragit att vänta på nästa regering (som tillträder i augusti) för Brunoris ackreditering, medan mer kritiska röster menar att OHCHR har upplevts som hinder för landets ledare genom att rapportera missförhållanden och uppmärksamma människorättsbrott.

Efter att en omedelbar ackreditering uttryckligen hade utkrävts av de 416 organisationer som skrivit under brevet till presidenten gick det dock inte att avvakta längre, och den colombianska regeringen godkände slutligen Brunori som FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter i onsdags. Brunori har tidigare arbetat som representant för FN:s högkommissarie i Guatemala och Mexico.

En stark röst i försvarandet av mänskliga rättigheter

Claudia Arenas, som tidigare arbetat som regionschef på Forum Syd i Colombia, menar att ackrediteringen av Brunori är mycket positiv för civilsamhället och försvarandet av mänskliga rättigheter i landet:

- Han är en erkänt stark röst vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter i Centralamerika, och med tanke på situationen som Colombia står inför just nu med människorättsförsvarare och ledare inom civilsamhället är det mycket positivt att en så stark röst kommer till Colombia och att regeringen accepterar honom.

Arenas menar att beslutet att godkänna Brunori som OHCHR-representant delvis grundade sig på en vilja att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter och fredsprocessen, även i det fall att nästa regering inte skulle komma att stå bakom fredsavtalet, och delvis på de krav som ställts av civilsamhället och det internationella samfundet. Hon ställer sig positiv till beslutet, och påpekar att det tyder på att den nuvarande regeringen, trots att det finns röster inom den colombianska politiken som menar att MR-kontoret inte längre behövs, står bakom ett fortsatt aktivt försvarande av mänskliga rättigheter.

- Detta kommer att ge civilsamhället i Colombia en uppbackning - en väldigt stark uppbackning - och en väldigt stark röst som kan försvara det.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.