EU-kandidater lovar hårdare krav på företag

Nyhet - 2019-05-21
Forum Syd har frågat svenska kandidater hur de ser på en bindande lagstiftning på EU-nivå.
En graf som visar att alla partier förutom moderaterna och kristdemokraterna är för starkare lagstiftning för företag att följa mänskliga rättigheter.

Läs kandidaternas svar till våra frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och biståndspolitik.

Ett hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter är en nyckel till att uppnå de Globala målen i Agenda 2030. Trots detta ser vi fortfarande europeiska och multinationella företag som är inblandade i grova kränkningar av mänskliga rättigheter, antingen direkt i sin egen verksamhet eller indirekt genom kund- och leverantörskedjor.

Gruvdrift, jordbruksindustrin och utvinning av olja och gas är sektorer där riskerna för övergrepp är särskilt stora. Men det kan också handla om barnarbete, låga löner och dåliga arbetsvillkor hos klädföretag eller inom elektronik- och livsmedelsindustrin.

Den ekonomiska makt företag har innebär stor potential att styra utvecklingen i rätt riktning, men även stora risker om stater inte tar sitt ansvar och ställer hårdare krav på näringslivet.

Det är tydligt att nuvarande frivilliga riktlinjer, bland annat inom FN och OECD, inte är tillräckliga. Därför behövs en bindande lagstiftning som kräver att företag genomför riskanalyser och åtgärdsplaner för hur de hanterar hot mot mänskliga rättigheter, så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD). 

Införandet av bindande regler om HRDD på EU-nivå skulle säkerställa att samma regler gäller för alla europeiska företag, och att den internationella handeln i större utsträckning bidrar till att garantera att mänskliga rättigheter respekteras.

Del 2: Human Rights Due Diligence-lagstiftning för företag i EU

Forum Syd ser mycket positivt på att kandidater från sex av åtta partier tycker att det behövs bindande regler för företag på EU-nivå. När flera kandidater som sitter i olika partigrupper driver frågan gemensamt är chansen att få igenom lagstiftningen stor. 

Porträtt av Jytte Guteland med citatet "EU bör se över behovet av mer bindande regler för företags ansvar. Under 2014-2019 har vår delegation i parlamentet röstat för detta".

Jytte Guteland är en av Socialdemokraternas sittande EU-parlamentariker och kommer att fortsätta agera blåslampa gällande företags ansvar. 

Porträtt av liberalernas Karin Karlsbro med citatet "Det behövs tydligare regler för att minska den mänskliga exploateringen. Stora företag måste också ta ett stort ansvar."

Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro instämmer och pekar också på att vi behöver kämpa för att handelsavtal och utvecklingssamarbete leder till demokratiska framsteg. 

Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet svarar alla ett tydligt ja på frågan om det behövs en bindande lagstiftning för företag.

Porträtt av malin björk med citatet "vi driver frågan i Sverige och anser att en bindande lagstiftning på EU-nivå är ett bra steg för att få företag att ta ett större ansvar".

”Den gröna gruppen i EU-parlamentet jobbar för ett sådant bindande regelverk för företag. Det är nödvändigt att ställa krav på globala företag så att inte en tjänst eller vara produceras någon annanstans under oacceptabla förhållanden”, säger Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke.

”Företag behöver ta ett betydligt större ansvar för att säkerställa att deras verksamhet inte leder till kränkningar av mänskliga rättigheter. Det ska inte vara frivilligt för företag att uppfylla mänskliga rättigheter, stater är skyldiga att se till att rättigheter efterlevs, även av privata aktörer”, skriver Soraya Post, Feministiskt Initiativ.

”I det fall lagstiftning behövs så bör den omfatta så många länder som möjligt. Jag föredrar i detta fall lagstiftning som omfattar alla EU:s länder snarare än nationell”, svarar Centerpartiets Fredrick Federley. 

M & KD emot lagstiftning på EU-nivå

Kristdemokraterna vill inte ha en bindande EU-lagstiftning. David Lega skriver att detta är ett arbete som bör ske inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO. Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé svarar att ”svenska företag ska uppmuntras att vara föredömen utomlands vad gäller affärsetik, arbetsvillkor, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Vi ser dock gärna att frågan om svensk lagstiftning utreds innan vi fattar beslut på EU-nivå”. 

Läs mer om vad kandidaterna lovar inför EU-valet

Ska EU:s bistånd gå till fattigdomsbekämpning eller migration? Som världens största biståndsgivare har EU stor möjlighet att bidra till förändring för människor som lever i fattigdom eller förtryck. Vilken riktning vill EU:s blivande parlamentariker att EU ska ta?

EU-valet: mycket står på spel, hur ser parlamentarikerna på EU:s roll att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter? 

Taggar

Sverige

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.