FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

Nyhet - 2023-09-27
I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som Sverige bör driva i processen. Det rör hot och våld mot människorätts- och miljöförsvarare, en utbredd straffrihet och bristande implementering av fredsavtalet.
Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.


Universal Periodic Review (UPR) är en unik mekanism inom FN:s råd för mänskliga rättigheter för att regelbundet granska situationen för mänskliga rättigheter i alla medlemsländerna. Den senaste UPR-granskningen i Colombia genomfördes 2018 och FN ska nu undersöka hur landet levt upp till rekommendationerna kring mänskliga rättigheter som ställdes då. 

Hot och våld mot människorättsförsvarare

Situationen för människorätts- och miljöförsvarare har drastiskt försämrats under översynsperioden. Colombia är idag ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare. Under 2022 mördades 186 människor i landet för att de försvarade sina rättigheter enligt organisationen Front Line Defenders. Särskilt hårt drabbas urfolk, afrocolombianer och kvinnor. Många av attackerna sker mot människor som verkar på landsbygden eller i konfliktdrabbade områden.

Kvinnor är särskilt utsatta

Kvinnor i Colombia befinner sig fortsatt i en mycket utsatt situation präglad av diskriminering och skyddslöshet. Ett stort problem är också en utbredd straffrihet och att många av de som begår könsbaserat och sexuellt våld mot kvinnor och flickor aldrig åtalas.

Bristande implementering av fredsavtalet

Många av rekommendationerna vid den förra UPR-granskningen rörde implementering av fredsavtalet från 2016. Vid slutet av mandatperioden 2022 för den förra colombianska regeringen hade endast 30 procent av överenskommelserna i fredsavtalet implementerats. Men under ledning av president Gustavo Petro har den nuvarande regeringen lovat fullständig implementering av fredsavtalet. 

ForumCiv uppmanar, tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer, Sverige att rikta följande rekommendationer till Colombia i UPR-processen: 

  • Den colombianska staten måste vända den negativa trenden med hot och våld mot människorättsförsvarare, sociala ledare, miljö- och fredsaktivister och garantera deras säkerhet. 
  • Colombia måste vidta åtgärder för att bekämpa straffriheten och säkerställa att de som är ansvariga för våld, hot och attacker ställs inför rätta, inklusive de som begår könsbaserat och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
  • Implementeringen av fredsavtalet måste fullföljas, framför allt inom områdena landsbygdsreform, ersättningen av olagliga grödor, jämställdhet och urfolksgruppers rättigheter. 

Den nya regeringen under Gustavo Petro har visat politisk vilja och gjort åtaganden för att en fullständig fred ska uppnås. Nya processer för dialog med väpnade grupper har startats och sociala reformer har initierats. UPR-processen är ett tillfälle för det internationella samfundet att stötta reformer och insistera på att Colombia fortsätter på vägen mot en hållbar fred och respekt för mänskliga rättigheter.

Följande organisationer står bakom rekommendationerna, samordnat av Colombiagruppen: Act Svenska kyrkan, Ankarstiftelsen, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, ForumCiv, Kristna Fredsrörelsen, Operation 1325, Plan International Sverige, War Child, We Effect 

Civilsamhället publicerar skuggrapport

Det Bryssel-baserade nätverket Oidhaco, som ForumCiv är medlem i, har publicerat en skuggrapport inför UPR-granskningen av Colombia.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.