Företag slipper öppen information om skatt?

Nyhet - 2016-01-28
EU-kommissionen stryker kraven på öppenhet i sitt förslag på hur företag ska redovisa skatt i de länder där de är verksamma.

EU-kommissionen har tagit fram ett nytt förslag för att arbeta mot skatteflykt. Förslaget innebär att multinationella bolag kommer att behöva redovisa var de betalar skatt, genom en så kallad land-för-land rapportering. Men informationen kommer inte vara öppen och tillgänglig för alla utan bara för skattemyndigheter. 

– EU-kommissionen presenterar ett luftslott. Förslaget innebär i praktiken att all information om var stora bolag betalar eller inte betalar skatt förblir hemlig. Media och allmänheten får ingen insyn utan är i praktiken hänvisade till nya läckor som t.ex. LuxLeaks för att få information säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd.

Inom banksektorn finns ett krav sedan tidigare om att öppet redovisa var och när skatten betalas. Sedan det infördes har en öppen land-för-land rapportering varit något som efterfrågats även för andra områden. EU-kommissionär Margrethe Vestager har nyligen visat sitt stöd och krävt att en öppen land-för-land rapportering införs för alla multinationella bolag.

– En öppen land-för-land rapportering är ett bra verktyg för transparens och ansvarsutkrävande. Med det här förslaget gynnas bara myndigheter även om det är positivt att kommissionen säger att de skulle kunna införa en öppen land-för-land rapportering i framtiden, säger Emelie Aho.

Kommissionens förslag kommer i nuläget bara att gälla för multinationella bolag som har en omsättning på mer än 750 miljoner euro per år. Det betyder att närmare 90 procent av världens multinationella bolag inte kommer att öppet behöva redovisa var de skattar. 
Utvecklingsländer förlorar årligen många miljarder dollar genom skatt- och kapitalflykt. En öppen land-för-land rapportering hade kunnat minska flödet från länderna som behöver skatten till egna investeringar. 

– Skatteflykt är ett hinder för utveckling över hela världen, så arbetet med att kräva öppen redovisning land-för land måste fortsätta och gälla fler än bara tio procent av företagen, säger Emelie Aho.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.