Forum Syd i Almedalen 2017

Nyhet - 2017-07-03
Biståndspolitik, rättvis handel och nya metoder inom världsförändring är i fokus på årets seminarier som Forum Syd arrangerar i år.
Forum Syd default

New approaches to development – activists, civil society & entrepreneurs

To achieve the Agenda 2030 a diverse, active, and independent civil society is crucial. However, established and traditional civil society actors are questioned by groups whom they claim to represent. 

Meanwhile in Sweden Norrsken Foundation launched Europe’s largest hub for impact and technology in May. Combining high risk with high impact, seeing this is an unexplored territory in a world where NGOs avoid financial risks and venture capitalists focus only on financial return.

In this seminar we will discuss what synergies and solutions can be created by integrating activism and modern technology to combat corruption, poverty and achieve the Agenda 2030 goals.

Participants:
Lena Ingelstam, Director of Partnership and Innovations, Sida.
Mukami Kowino, Impact & Quality Coordinator of the Wajibu Wetu programme in Kenya, Forum Syd.
Sandra Granath, Project Manager, QuizRR.
Eliza Kücükaslan, Chief Operating Officer, Klarity.

Moderator: Lisa Sjöblom, General Secretary, Forum Syd
Date: Monday 3rd of July, 12:00 - 12:45 Place: Donnersgatan 6 
Arrangör: Forum Syd

Mänskliga rättigheter på export? Regeringens och näringslivets roll på svåra marknader

Hur kan Sverige och svenska företag skydda mänskliga rättigheter och bidra till en hållbar utveckling när de agerar på svåra marknader? Samtal med EU- och handelsminister Ann Linde (S), Birgitta Ohlsson (L), näringsliv och civilsamhälle om statens roll och ansvar för ett hållbart företagande.

Paneldeltagare:
Ann Linde, EU- och handelsminister (S)
Birgitta Ohlsson, utrikestalesperson (L)
Ylva Berg, VD Business Sweden
Patrik Hansson, VD Arla Sverige
Kathleen McCaughey, Amnesty International 

Moderator: Peter Alestig, SvD
Tid: Måndag 3e juli, 16:00-16:45 Plats: Tidningen Syres scen, Södra kyrkogatan 6
Arrangör är CONCORD Sveriges expertgrupp för företagande och mänskliga rättigheter som Forum Syd är aktiv i.

Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030

Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför. 

Medverkande:
Anna Horn, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet
Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S)
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
Wanja Kaufmann, internationell sekreterare Grön Ungdom

Inspelade frågor från representanter från ett globalt civilsamhälle kommer att ställas till de medverkande.

Moderator: Monica Lorensson, Plan International Sverige
Tid: Måndag 3e juli 17:00-17:45 Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Arrangör är CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet som Forum Syd är aktiv i. 

Vad vill partierna med biståndet?

Vad är ett bra utvecklingssamarbete i en tid då världen är osäkrare än på länge? Hur ska svenskt bistånd bäst möta framtidens utmaningar och stå fast vid principer som ger ett bistånd av bra kvalitet? Hör några partier berätta om hur ett effektivt bistånd ser ut enligt deras politik. 

Deltagare:
Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson (S)
Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson (M)
Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C)
Jens Holm (V) 

Samtalsledare: Bo Forsberg, Diakonia & Anna Tibblin, We Effect
Tid: Torsdag 6e juli 11:00-11:45 Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Arrangör är CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp som Forum Syd är aktiv i.

Forum Syd tar avstånd från NMR

Att den rasistiska och nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, beviljats tillstånd av polisen att delta under Almedalsveckan är djupt beklagligt. Vi tar avstånd från att en organisation med rasistiska, våldsamma och anti-demokratiska värderingar ges offentligt utrymme i vårt samhälle.

Det är värt att notera att Sverige har fått återkommande kritik från FN för att vi bryter mot konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, eftersom Sverige inte infört förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer och deras möjlighet att arrangera demonstrationer på offentlig plats.

Vi välkomnar samtidigt Almedalsarrangörernas ställningstagande att utesluta NMR ur det officiella programmet.

I Almedalen arrangerar Forum Syd fyra seminarier. Vi tycker det är viktigt att vara på plats i Almedalen för att föra en demokratisk diskussion kring viktiga samhällsfrågor. I längden är detta ett, av flera, sätt att arbeta för vår vision om en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...