Forum Syd i Almedalen 2018

Nyhet - 2018-06-19
Debatt om partiernas biståndspolitik, civilsamhällets roll inom Agenda 2030 och läget i Mellanöstern är frågor som Forum Syd är med och skapar diskussion kring under årets Almedalen.
2017 arrangerade Forum Syd bland annat seminarier kring vad som kan uppnås när aktivister och organisationer går samman med tech-bolag för att arbeta för mänskliga rättigheter.
2017 arrangerade Forum Syd bland annat seminarier kring vad som kan uppnås när aktivister och organisationer går samman med tech-bolag för att arbeta för mänskliga rättigheter.

Vad händer i Mellanöstern? Läget i Irak och Syrien

2 juli 2018 15:00 - 17:00 Visbybörs Hotell, Novgorodgränd 1
Vad måste göras för att mildra och skapa bättre förutsättningar för flyktingarna som befinner sig i Irak och Syrien? Vilka är framtidsutsikterna för en varaktig fred i Syrien? Hur kan Sverige bidra?
Medverkande:

 • Carin Jämtin, Generaldirektör, SIDA
 • Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd
 • Hussein Botani, Countrymanager, Qandil
 • Patrik Oksanen, Journalist, Mittmedia
 • Daniel Madhani, Generalsekreterare, Qandil
 • Caroline Bach, Talesperson, UNHCR

Arrangör: Qandil

Hur ser partierna på globala frågor?

#hjärtavärlden banner

2 juli 2018 16:00 - 17:45 Sverige i Världen

Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Var är partierna överens? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela? Och hur vill de arbeta för en feministisk utrikespolitik?

Medverkande:

 • Maria Anderson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Sofia Damm, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Arrangör: CONCORD Sverige, där Forum Syd medverkar

Tobaksfri för vår planet?

3 juli 2018 09:00 - 09:45 Sverige i Världen

Tobak är ett hot mot global hållbar utveckling och innebär barnarbete, hälsoproblem, fattigdom, miljö- och klimatproblem. Hur kan kunskapen om detta motivera till ett tobaksfritt liv och hur skapar vi en hållbar utveckling för alla barn som arbetar på tobaksodlingar runt om i världen?

Medverkande:

 • Jens Liljestrand, journalist och författare
 • Jenny Rissveds, OS-guldmedaljör och ambassadör
 • Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation
 • Kristina Willavi, samtalsledare, A Non Smoking Generation

Moderator: Nicole Bianchi, kommunikatör, Globalportalen/Forum Syd 

Arrangör: A Non Smoking Generation

Agenda 2030 i en föränderlig och heterogen värld – riktar vi in oss på rätt mål?

3 juli 2018 12:00 - 13:00 Sverige i Världen

Hur kan vi säkerställa att prioriteringarna inom Agendan är fortsatt relevanta i en föränderlig värld? Paneldiskussion om civilsamhällets ansvar inför och bidrag till Agenda 2030.

Attenda och läs om seminariet på Facebook.

Medverkande:

 • Margareta de Goys, Monitoring & Evaluation Advisor, Hand in Hand Sweden
 • Annika Sohlström, Styrelseledamot, Hungerprojektet
 • Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd

Moderator Tomas Frostberg, Redaktör, DN Global Utveckling

Arrangör: Hand in Hand, Forum Syd, Hungerprojektet

Leave no one behind - Vem lämnas utanför i svenskt bistånd?

4 juli 2018 13:00 - 13:45 Sverige i Världen

Ojämlikhet är ett av de största hindren i genomförandet av Agenda 2030. Målet att utrota extrem fattigdom kommer inte att uppnås utan en betydande minskning av ojämlikheten. Hur bidrar svenskt bistånd till minskad ojämlikhet och att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls?

Attenda och läs om seminariet på Facebook.

Medverkande:

 • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
 • Jamie Bolling, styrelseledamot, verksamhetsledare, MyRight, Independent Living Institute (ILI)
 • Cal Orre, sakkunnig hälsa och hivprevention, RFSL
 • Lisa Sjöblom, generalsekreterare, Forum Syd (moderator)

Arrangör: Forum Syd

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.