Forum Syd omvald i arbetsgrupp för stärkt civilsamhälle

Nyhet - 2017-02-15
Forum Syd har blivit omvald i arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer.
Forum Syd default

Den 13 februari 2017 hölls årets Civilsamhällesforum tillsammans med regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer. Under forumet presenterades de gemensamma åtagandena, som är en överenskommelse mellan regeringen och civilsamhället som Forum Syd skrivit under. Forum Syd som varit med i arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena sedan starten omvaldes till att representera civilsamhället i arbetsgruppen.

Civilsamhällesforumet diskuterade två områden. Dels de gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet och dels det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Forum Syd har sedan 2014 när arbetet började med att ta fram en överenskommelse mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer ingått i en arbetsgrupp som resulterade i gemensamma åtaganden. De gemensamma åtagandena ska bidra till stärkt dialog och samverkan inom det svenska utvecklingssamarbetet. Forum Syd har nu fått förtroende att vara med i det fortsatta arbetet och har genom Lisa Sjöblom, generalsekreterare vid Forum Syd, blivit omvald i arbetsgruppen.

Vid civilsamhällesforumet presenterade Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd, tillsammans med representanter från Selam och Svenska Kyrkan, de gemensamma åtagandena. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, deltog också på forumet. Under paneldiskussionerna diskuterades bland annat behovet av kontextanalyser i det gemensamma åtagandet för att integrera ett jämställdhets-, konflikt- respektive miljö- och klimatperspektiv. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.