Forum Syd omvald i arbetsgrupp för stärkt civilsamhälle

Nyhet - 2017-02-15
Forum Syd har blivit omvald i arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer.
Forum Syd default

Den 13 februari 2017 hölls årets Civilsamhällesforum tillsammans med regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer. Under forumet presenterades de gemensamma åtagandena, som är en överenskommelse mellan regeringen och civilsamhället som Forum Syd skrivit under. Forum Syd som varit med i arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena sedan starten omvaldes till att representera civilsamhället i arbetsgruppen.

Civilsamhällesforumet diskuterade två områden. Dels de gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet och dels det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Forum Syd har sedan 2014 när arbetet började med att ta fram en överenskommelse mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer ingått i en arbetsgrupp som resulterade i gemensamma åtaganden. De gemensamma åtagandena ska bidra till stärkt dialog och samverkan inom det svenska utvecklingssamarbetet. Forum Syd har nu fått förtroende att vara med i det fortsatta arbetet och har genom Lisa Sjöblom, generalsekreterare vid Forum Syd, blivit omvald i arbetsgruppen.

Vid civilsamhällesforumet presenterade Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd, tillsammans med representanter från Selam och Svenska Kyrkan, de gemensamma åtagandena. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, deltog också på forumet. Under paneldiskussionerna diskuterades bland annat behovet av kontextanalyser i det gemensamma åtagandet för att integrera ett jämställdhets-, konflikt- respektive miljö- och klimatperspektiv. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.