Forum Syds nya styrelse

Nyhet - 2016-06-17
Flera nya ledamöter valdes in i styrelsen för 2016 - 2017 på Forum Syds senaste årsmöte.
Forum Syd default

På Forum Syds senaste årsmöte som präglades av många inspirerande och positiva möten valdes flera nya personer in i styrelsen. Manne Wängborg blev omvald som ordförande på ytterligare ett år och några av de nya ledamöter som tillkom var bland annat: Hanna Gerdes från SILC, Egle Obcarskaite från JLOF, Victoria Enström från Svalorna Latinamerika, Gina Manzizila från Afrosvenskarnas Riksförbund och Niklas Hallhagen, Hungerprojektet. Per-Åke Andersson från IOGT-NTO och Tobias Linghag från Framtidsjorden blev ordinarie ledamöter.

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...