Forum Syds press på Vattenfall ger resultat

Nyhet - 2019-02-05
Pressen från Vattenfall på bolagen som driver kolbrytning i Colombia fortsätter och gemensamma handlingsplaner för att komma till rätta med de problem som gruvdriften orsakat upprättas nu.
Cerrejon kolgruva

Än så länge har Vattenfall kommit överens om en handlingsplan med företaget Prodeco. Diskussioner om handlingsplanen med bolagen Colombian National Resources och Cerrejon som driver Colombias största kolgruva fortsätter, skriver Vattenfall i en ny lägesrapport om arbetet med kolleverantörerna i Colombia. Vattenfall har också uteslutit gruvbolaget Drummond som en leverantör, eftersom de inte var beredda att enas kring handlingsplanen och arbetet med mänskliga rättigheter.

Allvarliga konsekvenser för människors hälsa 

Kolbrytningen i Colombia har orsakat allvarliga hälso- och miljöproblem för människorna som bor i gruvområdena och hela byar har tvångsförflyttats, vilket skapat stora svårigheter för försörjningen. Vattenfall uppmärksammar också i sin rapport de ökande hoten och våldet mot människorättsförsvarare som sker i hela Colombia, men också i regionerna Cesar och La Guajira, som domineras av gruvdriften. 

”Forum Syd har under flera år fört en dialog med Vattenfall kring deras köp av kol från Colombia och har också medverkat vid företagets utvärderingsresor till landet. Det är viktigt att Vattenfall tar ansvar för hela sin leverantörskedja och hög tid att handlingsplaner med gruvbolagen nu upprättas. Genom uteslutningen av Drummond visar Vattenfall att man är beredd att agera. Detta är en tydlig signal till gruvbolagen,” säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd. 

Lokalbefolkningen måste kompenseras

Tillsammans med tre andra europeiska energibolag (Engie, RWE och Uniper) sätter Vattenfall också press på gruvbolagen i Cesar-regionen att de ska påbörja en process för att kompensera och gottgöra de bybor som utsattes för kränkningar av sina mänskliga rättigheter under konflikten i Colombia.

Befolkningen i Cesar drabbades hårt av den fem decennier långa konflikten. Mellan 1996 och 2006 mördades över 3 000 människor av paramilitära grupper, 55 000 bönder fördrevs från sina hem och hundratals personer försvann. Gruvbolagen, som då började etablera sig i regionen, drog fördel av situationen bland annat genom att få tillgång till mark i områden där byborna fördrivits.

”Det är ett viktigt och positivt steg som Vattenfall och de andra energibolagen nu tar när de pressar sina kolleverantörer att starta en process för gottgörelse. Offren har försökt få till stånd en dialog med gruvbolagen, men hittills utan resultat. Med påtryckningar från de europeiska köparna kan de drabbade förhoppningsvis få möjlighet att få upprättelse och gottgörelse för de övergrepp som de utsatts för. Nu är det upp till Vattenfall och de andra europeiska bolagen att visa att de menar allvar med sina utfästelser genom att sätta upp konkreta krav och tidsramar”, säger Karin Gregow.  

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.