ForumCiv utforskar nya möjligheter för utvecklingssamarbete i Armenien

Nyhet - 2020-11-18
Omfattande protester pågår i Belarus, och Azerbajdzjan och Armenien har krigat om Nagorno-Karabach. Det som hänt i Östeuropa under 2020 visar på behovet av ett starkt och mångfaldigt civilsamhälle i regionen, och vi vill stödja dess utveckling.
Armenia Yerevan buildings and a mountain covered in snow

ForumCiv kommer att påbörja en förstudie för att utforska möjligheterna för ytterligare utvecklingssamarbete i Armenien.

”Vi tror att ForumCiv kan spela en viktig roll för att stödja det civila samhället i Armenien”, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare.

ForumCiv har undersökt möjligheten att fördjupa vårt stöd till Armenien sedan början av 2019 efter att flera protester mot regeringen, kallad "sammetsrevolutionen", satte landet på en demokratisk kurs. Sammetsrevolutionen och dess framgång har bevisat att förändring är möjlig i regionen. Även de pågående protesterna i Belarus har hämtat inspiration och mod från de armeniska protesterna. Förändringen har också medfört en ”revolutionär optimism” där många unga ser sin möjlighet att få bidra till samhällets utveckling. 

"Vårt engagemang bygger på erfarenheter och insatser från medlemmar och partners. Vi har redan genomfört flera aktiviteter för att föra samman civilsamhället i Armenien och Sverige", säger Ognjen Radonjic, regionchef för Östeuropa.

Genom förstudien kommer ForumCiv att undersöka migrationens inverkan på landets utveckling, genomföra fokusgrupper och behovsbedömning av möjliga målgrupper samt utföra en politisk kontextanalys. I denna process planerar vi att samarbeta med många olika aktörer i Armenien, Sverige och EU. Resultatet av förstudien kommer ligga till grund för utvecklandet av skräddarsydda program i Armenien.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.