Frivillig lag om konfliktmineraler inte nog

Nyhet - 2016-02-23
EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.
Forum Syd default

EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.
EU står för ca 16 % av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Dessa metaller återfinns i många vardagliga produkter idag, bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter.

EU har inlett förhandlingar om en lagstiftning för att stoppa handeln med så kallade konfliktmineraler, som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och skapar stort lidande för civilbefolkningen i fattiga länder.

Förhandlingarna sker mellan EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet. Mandatet som ministerrådet enats om inför förhandlingarna är ett steg tillbaka eftersom det föreslår en frivillig lag. Den täcker inte heller företag som importerar produkter som kan innehålla konfliktmineraler, utan enbart de råa mineralerna.
Rådets förslag underminerar också det ledande internationella ramverket inom OECD, vilket EU tidigare har stött. EU skulle med detta införa svagare åtgärder än länder som exempelvis USA och Kina.

EU missar möjligheterna att minska väpnade konflikter i fattiga länder om medlemsstaterna fortsätter att urvattna förslaget till en ny lag som ska förhindra att väpnade grupper och krigsherrar i fattiga länder utnyttjar mineraler för att finansiera blodiga krig och brutala konflikter,säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd.
Rådets förslag står i direkt strid med att Europaparlamentet i maj 2015 röstade för en lag med obligatorisk certifiering av alla led i leverantörskedjan, som skulle täcka importörer av både de råa mineralerna och produkter som innehåller mineralerna.

- Sverige bör agera för att få till stånd en obligatorisk lag i linje med OECD:s standards för att förhindra att väpnade grupper och krigsherrar i fattiga länder skor sig på handeln med mineraler och finansierar blodiga krig och brutala konflikter, säger Karin Gregow.

Läs synpunkter på ministerrådets mandat i förhandlingarna från organisationer i civilsamhället, däribland Forum Syd.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.