Frivillig lag om konfliktmineraler inte nog

Nyhet - 2016-02-23
EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.
Forum Syd default

EU:s förhandlingar om en lagstiftning bygger på ett urvattnat förslag. EU riskerar därmed att missa möjligheterna att förhindra våldsamma konflikter.
EU står för ca 16 % av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Dessa metaller återfinns i många vardagliga produkter idag, bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter.

EU har inlett förhandlingar om en lagstiftning för att stoppa handeln med så kallade konfliktmineraler, som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och skapar stort lidande för civilbefolkningen i fattiga länder.

Förhandlingarna sker mellan EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet. Mandatet som ministerrådet enats om inför förhandlingarna är ett steg tillbaka eftersom det föreslår en frivillig lag. Den täcker inte heller företag som importerar produkter som kan innehålla konfliktmineraler, utan enbart de råa mineralerna.
Rådets förslag underminerar också det ledande internationella ramverket inom OECD, vilket EU tidigare har stött. EU skulle med detta införa svagare åtgärder än länder som exempelvis USA och Kina.

EU missar möjligheterna att minska väpnade konflikter i fattiga länder om medlemsstaterna fortsätter att urvattna förslaget till en ny lag som ska förhindra att väpnade grupper och krigsherrar i fattiga länder utnyttjar mineraler för att finansiera blodiga krig och brutala konflikter,säger Karin Gregow, policyrådgivare på Forum Syd.
Rådets förslag står i direkt strid med att Europaparlamentet i maj 2015 röstade för en lag med obligatorisk certifiering av alla led i leverantörskedjan, som skulle täcka importörer av både de råa mineralerna och produkter som innehåller mineralerna.

- Sverige bör agera för att få till stånd en obligatorisk lag i linje med OECD:s standards för att förhindra att väpnade grupper och krigsherrar i fattiga länder skor sig på handeln med mineraler och finansierar blodiga krig och brutala konflikter, säger Karin Gregow.

Läs synpunkter på ministerrådets mandat i förhandlingarna från organisationer i civilsamhället, däribland Forum Syd.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.