Gruvkatastrofen i Brumadinho visar behovet av en stark EU-lag

Nyhet - 2023-01-25
Den dödligaste gruvolyckan i Brasilien hade kunnat undvikas. Med en effektiv lagstiftning om företags ansvar hade riskerna kunnat upptäckas och krav på gruvbolaget kunnat ställas. Regeringens motstånd mot en stark lag som omfattar företagens hela värdekedjor är därför obegripligt.
Hus täckt i en lerflod av giftigt avfall.
Förödelsen efter gruvkatastrofen i Burmadinho, Brasilien.

Den 25 januari 2019 brast en damm vid en järnmalmsgruva i Brumadinho i sydöstra Brasilien och minst 270 personer omkom. En enorm lerflod innehållande giftigt gruvavfall sköljde in över området och dränkte människor, hus, vägar och broar. Det var den dödligaste gruvolyckan någonsin i Brasilien. Det brasilianska bolaget Vale, som driver gruvan, är världens största producent av järnmalm. Interna dokument visade att Vale kände till att dammen hade brister. 2015 brast en av bolagets dammar i en annan gruva i samma delstat med 19 döda som följd.

En tysk revisionsbyrå var medveten om riskerna, men ville behålla Vale som kund för att säkra en plats inom den brasilianska gruvindustrin och intygade att dammen var säker. 

Med en bindande lagstiftning om företags ansvar hade katastrofen kunnat undvikas. 

Inom EU förhandlas just nu ett direktiv med krav på att företag genomför grundliga due diligence processer för att kartlägga risker och förebygga miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. Om företag inte lever upp till detta ska de kunna hållas ansvariga för skador på människor och miljö som deras verksamhet orsakat eller bidragit till. Katastrofen i Brumadinho visar på behovet av en effektiv lagstiftning som säkerställer att företag tar ansvar för hela sin värdekedja. 

Demonstranter står med skyltar med texten justice for Brumadinho. I förgrunden ligger fyra personer täckta med jord.
Aktivister deltar i en aktion för att fira 4-årsdagen av Brumadinho-dammens kollaps i januari 2023 i Bryssel, Belgien. Foto: Philip Reynaers / Photonews.


Inför förhandlingar om en gemensam position, en s k Allmän inriktning, i EU:s ministerråd i början på december drev den svenska regeringen linjen att civilrättsligt ansvar bör strykas helt ur direktivförslaget och att lagstiftningen borde begränsas till att gälla enbart företags leverantörskedjor, inte hela värdekedjorna. Den svenska regeringen vill även begränsa lagstiftningen till att omfatta ännu färre företag. Redan nu är det mindre än en procent av företagen på EU:s marknad som skulle omfattas eftersom EU-kommissionens förslag bara gäller de allra största företagen.

Det är obegripligt varför den svenska regeringen inte vill se en stark lagstiftning som säkerställer att företag respekterar människor och miljö. Det som hände i Brumadinho får aldrig hända igen!

Logga för kampanjen Justice is everybody's business
Justice is everybody's business

Tillsammans med över 100 europeiska organisationer är ForumCiv med i kampanjen Justice is everybody’s business med krav på en EU-lagstiftning som ska se till att företag hålls ansvariga för sin verksamhet. Det är viktigt att det blir en effektiv lag som säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i hela sina värdekedjor.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.