Israel terroriststämplar människorättsorganisationer

Nyhet - 2021-10-28
Den 22 oktober utfärdade israeliska försvarsministeriet en order om att beteckna sex palestinska civilsamhällesorganisationer som terrororganisationer. En av de som direkt påverkas av beslutet är vår medlem Björkåfrihets partner Union of Palestinian Women’s Committees.
Kvinnor som demonstrerar med skyltar.
Bild: Union of Palestinian Women’s Committee

Militären hävdar att organisationerna är anslutna till det politiska partiet Bred Front för Palestinas Befrielse (PFLP) och att de är en förlängd arm av partiet som stöttat ”terroraktiviteter utförda av PFLP”. Några närmre bevis för kopplingarna eller typ av terroraktivitet har inte presenterats. 

Att kräva rättigheter inför FN eller någon annan internationell aktör är inte terrorism, att påverka för kvinnors rättigheter i det ockuperade Palestina är inte terrorism.

De terrorstämplade organisationerna är Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), The Union of Agricultural Work Committees (UAWC), och the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet beskriver de nya beteckningarna som en attack på människorättsförsvarare, på åsikts- och mötesfrihet och att beslutet genast borde hävas. Hon framhäver att organisationerna i fråga är några av de mest ansedda människorättsorganisationerna i det ockuperade palestinska territoriet, som under decennier har arbetat nära FN.

– Att kräva rättigheter inför FN eller någon annan internationell aktör är inte terrorism, att påverka för kvinnors rättigheter i det ockuperade Palestina är inte terrorism och att förse häktade palestinier med juridisk hjälp är inte terrorism.

Björkåfrihets partner på listan

En av de som direkt påverkas av den israeliska militärens beslut är Union of Palestinian Women’s Committees, partner med Björkåfrihet. Vi pratar med Kristin Ivarsson, föreningschef på Björkåfrihet.

– Vi har jobbat med UPWC i sju år och de är en väletablerad gräsrotsrörelse för kvinnor i Palestina. UPWC är en politisk organisation i den mening att de offentligt kritiserar ockupationen, men de arbetar också med rättighetsbaserade projekt och humanitära frågor som att bedriva förskolor.

Alla organisationer på listan är väletablerade organisationer som enligt Ivarsson har den gemensamma nämnaren att de är internationellt inflytelserika. Israel skulle ha mycket att vinna på om deras internationella röst tystades.

– Just nu är det svårt att säkert säga vad svartlistningen kommer innebära för de här organisationerna. Men som partnerorganisation till UPWC i Sverige förs tankarna till hur utbetalning av framtida finansiellt stöd kommer påverkas.  

Ivarsson tror att det här bara är början, om inte beslutet möter starka internationella protester. Att konsekvenserna av det här beslutet kan komma att innefatta fler organisationer och att det är ett sätt att kriminalisera och försvaga det palestinska civilsamhället.   

Beslutet om terrorstämpling kommer mindre än en vecka efter utrikesministerns resa och uttalande om normaliserade relationer.

Den svenska positionen  

För bara några dagar sedan återvände Sveriges utrikesminister från sitt statsbesök i Israel. Tongångarna var att Israel slagit sig in på en mer human väg och att Sveriges relationer med Israel i och med besöket stärkts. Något som beskrivits som bra för en framtida fred mellan Israel och Palestina. Ivarsson beskriver hur hon snarare upprördes av hur människorättskränkningarna nedprioriterats.

– Jag ser inte de framsteg utrikesministern talar om. De illegala bosättningarna snarare ökar i omfattning och det oproportionerliga våldet mot befolkningen i Gaza så sent som i våras verkar bortglömt. Beslutet om terrorstämpling kommer mindre än en vecka efter utrikesministerns resa och uttalande om normaliserade relationer. Det är ganska uppenbart och möjligtvis ett pinsamt dilemma för UD att så snart bli påmind om att Israel de facto är en ockupationsmakt. Jag hade önskat att utrikesministern prioriterat mänskliga rättigheter och palestiniernas rätt till självbestämmande framför alla andra intressen. 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.