Konfliktmineraler kan stoppas

Nyhet - 2016-04-07
Över 40 000 namnunderskrifter med krav på en bindande lag om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.
Forum Syd contact page

Totalt 41 675 namnunderskrifter med krav på en kraftfull och bindande lagstiftning om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Underskrifterna samlades in av civilsamhällesorganisationer, bland annat Forum Syd, i 10 europeiska länder inom ramen för ett EU-projekt om rättvisa råvaror. Detta är ett massivt stöd för en EU-lag som kräver att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån, med syfte att stoppa väpnade grupper från att sko sig på handeln med mineraler i fattiga länder. Cecilia Malmström menade dock att alltför höga krav försvårar en implementering av lagen.

EU-förhandlingar pågår

Konfliktmineraler är mineraler som bidrar till att finansiera väpnade konflikter och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och skapar stort lidande för civilbefolkningen i fattiga länder. EU står för ca 16 % av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Dessa metaller återfinns i många vardagliga produkter idag, bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Förhandlingar om en europeisk lagstiftning för att stoppa handeln med konfliktmineraler pågår mellan EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet.

Läs mer om konfliktmineraler och de pågående förhandlingarna om en europeisk lagstiftning

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...