Konfliktmineraler kan stoppas

Nyhet - 2016-04-07
Över 40 000 namnunderskrifter med krav på en bindande lag om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.
Forum Syd contact page

Totalt 41 675 namnunderskrifter med krav på en kraftfull och bindande lagstiftning om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Underskrifterna samlades in av civilsamhällesorganisationer, bland annat Forum Syd, i 10 europeiska länder inom ramen för ett EU-projekt om rättvisa råvaror. Detta är ett massivt stöd för en EU-lag som kräver att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån, med syfte att stoppa väpnade grupper från att sko sig på handeln med mineraler i fattiga länder. Cecilia Malmström menade dock att alltför höga krav försvårar en implementering av lagen.

EU-förhandlingar pågår

Konfliktmineraler är mineraler som bidrar till att finansiera väpnade konflikter och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och skapar stort lidande för civilbefolkningen i fattiga länder. EU står för ca 16 % av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Dessa metaller återfinns i många vardagliga produkter idag, bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Förhandlingar om en europeisk lagstiftning för att stoppa handeln med konfliktmineraler pågår mellan EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet.

Läs mer om konfliktmineraler och de pågående förhandlingarna om en europeisk lagstiftning

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.