Krav på en effektiv EU-lag om företag och mänskliga rättigheter

Nyhet - 2021-06-30
I ett positionspapper ger vi tillsammans med 10 organisationer våra rekommendationer till en kommande EU-lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter.
Burmesiska migrantarbetare syr läderskor i en fabrik i Thailand.
Burmesiska migrantarbetare syr läderskor i en fabrik i Thailand. Fotograf: catastrophe_OL / Shutterstock.com

Idag är många företag väl integrerade på den globala marknaden och verkar i ett flertal länder, inklusive länder där brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring förekommer. Företag har ofta komplexa värdekedjor med många leverantörer, kunder och andra affärsrelationer.

Vi ser hur företagens verksamhet riskerar att bidra till en negativ påverkan på miljön och mänskliga rättigheter i form av barnarbete, dåliga arbetsförhållanden, kränkningar av fackliga rättigheter, tvångsförflyttningar, hot mot urfolk, vattenföroreningar och avskogning. Genom att agera ansvarsfullt kan företag spela en viktig roll i att vända den negativa utvecklingen.

Människor som har drabbats negativt av ett företags verksamhet måste kunna få tillgång till prövning i domstol och gottgörelse för den skada de lidit.

Covid-19 pandemin har drastiskt förvärrat situationen för många arbetstagare genom nedstängningar, uppsägningar och miljontals människor som har kastats ut i arbetslöshet och ökande fattigdom runt om i världen. 

EU kommer att föreslå nya regler för företag

EU-kommissionen har det senaste året arbetat med ett förslag till lagstiftning för företag som ska presenteras under hösten 2021. Regelverket ska kräva att företag genom så kallad Due diligence identifierar, förhindrar och åtgärdar negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljön som deras verksamhet kan orsaka eller bidra till. I mars 2021 antog Europaparlamentet en resolution om företags ansvar och gav sitt stöd till en lagstiftning. 

Ledare över hela världen, inklusive den svenska regeringen, har lovat att skapa bättre möjligheter för framtida generationer, inklusive en rättvisare, grönare och mer motståndskraftig global ekonomi. Det finns nu möjlighet att ta ett viktigt steg för detta genom en lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö.

För att lagen ska bli effektiv behöver den omfatta alla sektorer, alla företag oavsett storlek och hela värdekedjan och det behöver finnas ett tydligt civil- och straffrättsligt ansvar för företagen. Människor som har drabbats negativt av ett företags verksamhet måste kunna få tillgång till prövning i domstol och gottgörelse för den skada de lidit.

Rekommendationerna är framtagna av ForumCiv, Fair Action, Diakonia, Union to Union, Amnesty International Sverige, Swedwatch, Afrikagrupperna, UNICEF Sverige, Oxfam Sverige, Naturskyddsföreningen, We Effect och är samordnade av CONCORD Sverige.

Thumbnail
Mer om frågan i rapporten Time to Act:

I rapporten Time to Act uppmanar ForumCiv den svenska regeringen att anta en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i alla sina affärsrelationer. Vi har intervjuat några ledande svenska företag som alla anser att bindande regelverk behövs för att skapa en rättvis spelplan. I rapporten finns även ett förslag på hur en så kallad Human rights due diligence (HRDD) lagstiftning kan se ut. 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.