Kultur bygger demokrati i Kenya

Nyhet - 2016-02-01
Forum Syd startar ett nytt treårigt utvecklingsprogram i Kenya med syfte att öka demokrati och mänskliga rättigheter genom konst, media och kultur.

Forum Syds nya program heter Wajibu Wetu och stöds av Sveriges ambassad i Kenya. Syftet med programmet är att fördjupa demokratin, stärka medborgarnas deltagande och ansvar i samhällsutvecklingen och sätta jämställdhetsfrågan högst på Kenyas dagordning.

Kenyas konstitution som en gång hyllades som en av de mest progressiva i Afrika har bidragit till få framsteg när det gäller att bygga demokrati och jämställdhet i landet. Därför behövs Wajibu Wetu programmet som i första hand ska stödja organisationer inom civilsamhället som arbetar inom konst, media och kultur. Många av dessa är gräsrotsorganisationer som samlar konstnärer, lokala medieaktörer, ungdoms- och kvinnogrupper. De har visat sig kunna påverka samhället i en positiv riktning och ta itu med många orättvisor i landet.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.