Kultur bygger demokrati i Kenya

Nyhet - 2016-02-01
Forum Syd startar ett nytt treårigt utvecklingsprogram i Kenya med syfte att öka demokrati och mänskliga rättigheter genom konst, media och kultur.

Forum Syds nya program heter Wajibu Wetu och stöds av Sveriges ambassad i Kenya. Syftet med programmet är att fördjupa demokratin, stärka medborgarnas deltagande och ansvar i samhällsutvecklingen och sätta jämställdhetsfrågan högst på Kenyas dagordning.

Kenyas konstitution som en gång hyllades som en av de mest progressiva i Afrika har bidragit till få framsteg när det gäller att bygga demokrati och jämställdhet i landet. Därför behövs Wajibu Wetu programmet som i första hand ska stödja organisationer inom civilsamhället som arbetar inom konst, media och kultur. Många av dessa är gräsrotsorganisationer som samlar konstnärer, lokala medieaktörer, ungdoms- och kvinnogrupper. De har visat sig kunna påverka samhället i en positiv riktning och ta itu med många orättvisor i landet.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.