Lag om företag och mänskliga rättigheter

Nyhet - 2021-09-23
Många svenska företag finns idag på marknader där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Det saknas bindande regelverk som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, men EU-kommissionen arbetar nu med ett lagförslag. I en ny folder sammanfattar vi vad lagen måste innehålla för att bli effektiv.
Bilder på sidorna i foldern lag om mänskliga rättigheter

Många svenska företag är idag genom sina värdekedjor integrerade på den globala marknaden, där delar av produktionen finns i låginkomstländer med bräckliga demokratiska institutioner och ett svagt skydd för mänskliga rättigheter. Den ständiga jakten på billigare produkter och produktionsmetoder innebär försämrade arbetsvillkor och en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter. 

Just nu arbetar EU-kommissionen med att ta fram ett lagförslag med krav på företag att de genomför en så kallad human rights and environmental due diligence. Förslaget ska presenteras under hösten 2021.

Sverige, det är dags att agera!

Sverige ses ofta som ett föregångsland i arbetet för mänskliga rättigheter, inte minst inom utvecklingssamarbetet. Nu är det dags för regeringen att visa att arbetet med mänskliga rättigheter är viktigt även när det gäller företags agerande. 

Thumbnail
Mer om frågan

I rapporten Time to Act uppmanar ForumCiv den svenska regeringen att anta en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i alla sina affärsrelationer. Vi har intervjuat några ledande svenska företag som alla anser att bindande regelverk behövs för att skapa en rättvis spelplan. I rapporten finns även ett förslag på hur en så kallad Human rights due diligence (HRDD) lagstiftning kan se ut. 

I ett positionspapper ger vi tillsammans med 10 organisationer våra rekommendationer till en kommande EU-lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.