Miljö- och människorättsaktivist mördad i Honduras

Nyhet - 2016-03-07
Forum Syd fördömer mordet på Berta Cáceres tillsammans med organisationer världen över.
Forum Syd default

Berta Cáceres var samordnare för organisationen COPINH (Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras) som arbetar för ursprungsbefolkningars rättigheter i Honduras. Under åren 2006-2009 samarbetade Forum Syd med COPINH bland annat med stöd till ledarskapsutbildningar.

Berta Cáceres erkändes nationellt och internationellt som en människorättsförsvarare, särskilt för kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter. Men under de senaste åren utsattes Berta för trakasserier, förföljelse, hot och diskriminering både av statliga och icke-statliga aktörer, på grund av sin verksamhet.

Forum Syd har nu skrivit under ett uttalande tillsammans med en lång rad organisationer världen över som fördömer mordet. I brevet uppmanas de honduranska myndigheterna att satsa alla nödvändiga resurser för att utreda och straffa de ansvariga för mordet men också att "vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den honduranska staten fullgöra sina skyldigheter mot de mänskliga rättigheterna."

Läs brevet i sin helhet (på engelska)

Mer aktuellt

Colobias parliamentsbyggnad med Colombias flagga i en flaggstång på taket. Skärmdump på rapporter om Colombia.
Nyhet - 2023-09-27

FN granskar mänskliga rättigheter i Colombia

I den pågående FN-granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i Colombia har ForumCiv och andra svenska civilsamhällesorganisationer med verksamhet i landet framfört rekommendationer som...