Miljö- och människorättsaktivist mördad i Honduras

Nyhet - 2016-03-07
Forum Syd fördömer mordet på Berta Cáceres tillsammans med organisationer världen över.
Forum Syd default

Berta Cáceres var samordnare för organisationen COPINH (Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras) som arbetar för ursprungsbefolkningars rättigheter i Honduras. Under åren 2006-2009 samarbetade Forum Syd med COPINH bland annat med stöd till ledarskapsutbildningar.

Berta Cáceres erkändes nationellt och internationellt som en människorättsförsvarare, särskilt för kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter. Men under de senaste åren utsattes Berta för trakasserier, förföljelse, hot och diskriminering både av statliga och icke-statliga aktörer, på grund av sin verksamhet.

Forum Syd har nu skrivit under ett uttalande tillsammans med en lång rad organisationer världen över som fördömer mordet. I brevet uppmanas de honduranska myndigheterna att satsa alla nödvändiga resurser för att utreda och straffa de ansvariga för mordet men också att "vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den honduranska staten fullgöra sina skyldigheter mot de mänskliga rättigheterna."

Läs brevet i sin helhet (på engelska)

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.