Mord på MR-försvarare i ett allt farligare Colombia

Nyhet - 2021-04-28
Colombia är det dödligaste landet för människorättsförsvarare. En av ForumCivs partners, Sandra Liliana Peña Chocué, mördades när hon kämpade för urfolks rättigheter och ett stopp för illegala kokaodlingar. Den svenska regeringen måste uppmana Colombia att sätta stopp för det eskalerande våldet mot människor som försvarar sina rättigheter.
Photo of Sandra Liliana Peña Chocué
Sandra Liliana Peña Chocué. Photo: Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Sandra Liliana Peña Chocué blev ännu ett offer för det eskalerande och brutala våldet mot människorättsförsvarare i Colombia. Sandra Liliana ledde en organisation för urfolk, som är en partner till ForumCiv i projektet “Aremos Paz”. Hon fördes bort från sitt hem den 20 april av fyra beväpnade män och sköts sedan till döds. 

Kamp för urfolks rättigheter

Sandra Liliana tillhörde urfolket Nasa och arbetade oförtröttligt för urfolks rättigheter och fredsbygget i Colombia. Hon var guvernör i ett reservat för urfolk i provinsen Cauca i västra delarna av landet. Cauca har en stor andel ursprungsfolk och är en av de provinser som drabbats hårdast av det ökande våldet, detta trots en hög militär närvaro. I rollen som guvernör arbetade hon bland annat för att sätta stopp för olagliga grödor, framför allt kokaodlingar, som blivit en stor inkomstkälla för illegala väpnade grupper i området.

Hon hade fått hot från illegala grupper i Cauca som hon rapporterat till myndigheterna. Men det hjälpte inte, hon föll ändå offer för förövarnas kulor

Dagen då hon mördades skulle hon möta företrädare för Colombias regering. Hon kritiserade offentligt hur odlingar av olagliga grödor hade ökat i reservatet. Hon hade fått hot från illegala grupper i Cauca och detta hade hon också rapporterat till myndigheterna. Men det hjälpte inte, hon föll ändå offer för förövarnas kulor. Den colombianska regeringen har inte lyckats skydda urfolken, afrocolombianer och andra utsatta grupper, utan dessa har istället startat egna initiativ för att skydda och utveckla sina områden. I Cauca samlas organisationerna för urfolk under Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC). 

Dödligaste landet för MR-försvarare

Colombia är det farligaste landet i världen för de som försvarar sina rättigheter. Förra året dödades 177 människorättsförsvarare och sociala ledare i landet enligt organisationen Front Line Defenders. Morden skedde även under perioder av nedstängningar av samhället för att hindra smittspridningen under covid-19 pandemin. Hoten och våldet har eskalerat år efter år och drabbar framför allt de som försvarar sin mark, urfolks rättigheter eller protesterar mot miljöförstöring kopplat till utvinning av naturresurser. Särskilt farligt är det att engagera sig i kampen mot odlingarna av olagliga grödor, främst koka. En del i fredsavtalet från 2016 är omställningen från kokaodlingar, som hade ökat enormt under åren av konflikt och laglöshet, till andra grödor. Men detta hotar drogkartellerna som vuxit sig starka i landet och inte sällan har kopplingar till högt uppsatta politiker. 

Den svenska regeringen måste uppmana Colombia att sätta stopp för det eskalerande våldet mot människor som försvarar sina rättigheter.

Implementeringen av fredsavtalet går knaggligt och såren från världens längsta inbördeskrig är djupa. Colombia har fortfarande många internflyktingar som fördrevs från sina hem under den fem decennier långa och blodiga konflikten. I många utsatta områden i landet har staten liten eller ingen kontroll – där styr illegala väpnade grupper och drogkarteller. Cauca är en sådan region. 

Svenska regeringen måste agera

Den colombianska staten kunde inte skydda Sandra Liliana trots att hon utsatts för flera hot. Hon blev ytterligare en i raden av offer för det till synes ändlösa våldet mot människorättsförsvarare och sociala ledare. Den svenska regeringen bör uppmana den colombianska staten att leva upp till internationella konventioner och landets konstitution och säkerställa att de som försvarar mänskliga rättigheter och arbetar för en hållbar fred skyddas från hot och våld. Den colombianska regeringen måste sätta stopp för det eskalerande våldet mot människorättsförsvarare, se till att förövarna straffas, att illegala väpnade grupper upplöses och att fredsavtalet implementeras.

Projektet “Aremos Paz” leds av ForumCiv, men genomförs i samarbete med fem andra svenska civilsamhällesorganisationer på plats i Colombia: Diakonia, Kristna fredsrörelsen, We Effect, Act-Svenska kyrkan och Lutherska världsförbundet.
 

Biståndsorganisationer sluter upp i gemensamt uttalande

I ett uttalande tillsammans med Diakonia, Kristna fredsrörelsen, We Effect och Act-Svenska kyrkan fördömer vi mordet på  guvernör Sandra Liliana Peña Chocué och det eskalerande våldet mot människorättsförsvarare i Colombia.

Taggar

Latinamerika

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.