Nätverk för övergångsrättvisa

Nyhet - 2016-02-01
Forum Syd går nu med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i bland annat länder som varit i konflikt och ska byggas upp igen.

Forum Syd har gått med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i länder som är/har varit i konflikt och svaga stater. Nätverket för övergångsrättvisa samlar i Sverige 14 organisationer och en rad freds-och konfliktforskare.

Fonden för mänskliga rättigheter som är värd för nätverket skriver så här om övergångsrättvisa:

Övergångsrättvisa (transitional justice på engelska) omfattar alla de processer och mekanismer en stat använder för att komma till rätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt för att säkerställa upprättelse, rättvisa och försoning. Detta kan innefatta både juridiska och icke-juridiska mekanismer; åtal, gottgörelse, sanningssökande, institutionella reformer, granskningar och uppsägningar av ansvariga för människorättsbrott från officiella positioner, eller en kombination av dessa processer. 

Forum Syd arbetar i Colombia för att skapa rättvisa möjligheter för framförallt marginaliserade grupper att delta i den pågående fredsprocessen. Bland annat kräver vi ett ökat deltagande för kvinnor i förhandlingarna.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.