Nätverk för övergångsrättvisa

Nyhet - 2016-02-01
Forum Syd går nu med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i bland annat länder som varit i konflikt och ska byggas upp igen.

Forum Syd har gått med i ett nätverk som arbetar med rättvisefrågor i länder som är/har varit i konflikt och svaga stater. Nätverket för övergångsrättvisa samlar i Sverige 14 organisationer och en rad freds-och konfliktforskare.

Fonden för mänskliga rättigheter som är värd för nätverket skriver så här om övergångsrättvisa:

Övergångsrättvisa (transitional justice på engelska) omfattar alla de processer och mekanismer en stat använder för att komma till rätta med massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt för att säkerställa upprättelse, rättvisa och försoning. Detta kan innefatta både juridiska och icke-juridiska mekanismer; åtal, gottgörelse, sanningssökande, institutionella reformer, granskningar och uppsägningar av ansvariga för människorättsbrott från officiella positioner, eller en kombination av dessa processer. 

Forum Syd arbetar i Colombia för att skapa rättvisa möjligheter för framförallt marginaliserade grupper att delta i den pågående fredsprocessen. Bland annat kräver vi ett ökat deltagande för kvinnor i förhandlingarna.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.