Nu är FN:s högnivåforum igång!

Nyhet - 2017-07-10
FN:s politiska högnivåforum om Agenda 2030 pågår den 10-19 juli. Civilsamhället finns på plats när Sverige rapporterar på sitt genomförande.
Forum Syd default

Nu är FN:s politiska högnivåforum (HLPF) för hållbar utveckling igång! Den 10-19 juli träffas världens ledare i New York för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen. Sverige är ett av de 44 länder som rapporterar på sitt genomförande vid årets forum. Civilminister Ardalan Shekarabi presenterar Sveriges rapport den 18 juli.

När de globala målen antogs för två år sedan tog Sverige på sig ledartröjan. Stefan Löfven tog initiativ till en informell högnivågrupp tillsammans med ledare från åtta andra länder med syfte att visa ledarskap för ett ambitiöst genomförande av agendan. Tyvärr har vi inte sett mycket av högnivågruppens ledarskap ännu.

Sverige har höga ambitioner och ett bra utgångsläge för genomförandet av Agenda 2030 men vi får inte glömma att agendan är global.  

- Genomförandet sker till största del på lokal nivå men det otroligt viktigt att inte glömma bort Sveriges roll i världen. Agendan är global och Sverige kan inte uppnå den utan att resten av världen också gör det, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Civilsamhället finns på plats

CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Forum Syds medlemmar FN-förbundet, IKFF, RFSU, RFSL, IOGT International och Junis (IOGT barnorganisation) finns också på plats.

Forum Syds policyrådgivare Anna Blücher kommer att delta på forumet den 14-19 juli.

- Jag kommer framförallt att lyfta den negativa trenden av civilsamhällets minskade handlingsutrymme och vikten av att våga prata om de politiska målkonflikter som finns. Jag tar också med mig flera viktiga medskick från våra medlemmar.

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.