Nytt säkerhetsforum för civilsamhället

Nyhet - 2023-10-09
Den 5 oktober samlades över 60 personer från mer än 50 olika organisationer för att diskutera civilsamhället och säkerhet.
Anna talar till publiken på en scen. Hon har en svart t-shirt med texten ForumCiv.

Deltagarna representerade organisationer som på olika sätt arbetar med att försvara mänskliga rättigheter runt om i världen. Allt från humanitära insatser, till att jobba specifikt för och med barn och ungdomar, med urfolk och kvinnor. Representanterna vittnar om hur de möter olika hotbilder och hur de kommit olika långt i sitt arbete med att hantera risker. 

Organisationerna skiljer sig åt men har gemensamt att de verkar i en alltmer komplex värld där riskerna i att genomföra verksamheten blir alltmer oförutsägbara. Statistik från 2022 säger följande: 

  • Över 400 människorättsaktivister dödades förra året. 
  • Ytterligare dryga 1 000 utsattes för andra kränkningar och brott, som dödshot, misshandel, och olagliga gripanden. Det är en tredubbling jämfört med 2021.  
  • 116 humanitära hjälparbetare dödades, 143 skadades och 183 greps olovligen eller kidnappades. 
  • Bland lokala organisationer fortsätter utsattheten att öka. 
  • I Sverige har hotbilden för civilsamhället ökat, och även faktiska hot och hat. 

En stor utmaning är att de flesta av organisationerna har väldigt begränsade resurser att lägga på hantering av säkerhetsrisker, vare sig i Sverige eller i andra länder. 

Civilsamhället behöver gå samman för att bygga kapacitet och gemensamt hantera de säkerhetsutmaningar som vi står för.

På grund av detta initierade ForumCiv som plattform för över 200 medlemmar, tillsammans med säkerhetsexperterna, Malena Rembe och Monica Nordenwald, arbetet med att utveckla ett gemensamt Säkerhetsforum för civilsamhället. Även Sida stödjer delar av arbetet. Målet är ett forum där civilsamhället jobbar tillsammans för att alla organisationer ska ha de säkerhetssystem och resurser de behöver för att utföra sitt arbete och hålla sin personal, lokala partners och sina kontor säkra. 

”Civilsamhället behöver gå samman för att bygga kapacitet och gemensamt hantera de säkerhetsutmaningar som vi står för. Tyvärr är det förebyggande arbetet med säkerhet underfinansierat idag och vi behöver vara en stark röst för att lyfta dessa frågor i relation till givare.” sa ForumCivs generalsekreterare Anna Stenvinkel. 

Under mötet diskuterads säkerhet från olika perspektiv; vad ett säkerhetssystem bör innehålla; hur ett Säkerhetsforum ska organiseras samt hur civilsamhällesorganisationer kan stödja varandra i säkerhetsfrågor. 

Nästa steg blir att samla en styrgrupp som kommer att ta slutsatserna från dagen vidare.

”Målet för dagen var att ta ett första steg i att bygga detta Säkerhetsforum. Deltagarnas engagemang och delade erfarenheter från dagen visar att behovet att ett forum för säkerhetsfrågor är stort. Nästa steg blir att samla en styrgrupp som kommer att ta slutsatserna från dagen vidare.” säger Anna Stenvinkel. 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.