Öppet brev till regering och riksdag

Nyhet - 2016-06-13
Forum Syd med flera uppmanar ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet med nytt regelverk för etiska AP-fonder.
Forum Syd default

AP-fondernas ohållbara investeringar har uppmärksammats av både civilsamhälle och media den senaste tiden. Samtidigt ligger förslaget om nya regler för fondernas investeringar fortfarande på is. Nu uppmanar tio organisationer, däribland Forum Syd, de ansvariga ministrarna och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk som säkrar att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och klimatmål.

Öppet brev till regeringens ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.