Öppet brev till regering och riksdag

Nyhet - 2016-06-13
Forum Syd med flera uppmanar ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet med nytt regelverk för etiska AP-fonder.
Forum Syd default

AP-fondernas ohållbara investeringar har uppmärksammats av både civilsamhälle och media den senaste tiden. Samtidigt ligger förslaget om nya regler för fondernas investeringar fortfarande på is. Nu uppmanar tio organisationer, däribland Forum Syd, de ansvariga ministrarna och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk som säkrar att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och klimatmål.

Öppet brev till regeringens ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.