Oroväckande att endast fem EU-länder når biståndsmålet

Nyhet - 2017-04-12
Ny biståndsstatistik visar att det internationella biståndet ökar men att bistånd till de fattigaste länderna minskar bland de stora givarna.
Forum Syd default

Ny biståndsstatistik från OECD DAC visar att det internationella biståndet ökar men att endast fem EU-länder når biståndsmålet om 0,7 procent av BNI.

Statistiken visar att endast Sverige och fyra andra länder inom EU når FNs mål om att 0,7 procent av BNI ska gå till utvecklingsbistånd. Förutom Sverige är det Luxemburg, Danmark, Storbritannien och Tyskland som når biståndsmålet. Tyskland når för första gången målet medan Nederländerna missar 0,7 procentsmålet.

Den allmänna trenden är att biståndet ökar men det beror på att mycket av kostnader för flyktingmottagande rapporteras och räknas in som bistånd. Kostnaderna som tar från bistånd till flyktingmottagande, så kallade avräkningar, växte mellan 2015 och 2016 med 27,5 procent, till sammanlagt 15,4 miljarder dollar. Även bistånd till de fattigaste länderna minskar bland stora givare.

"Svenskt bistånd bidrar till viktiga långsiktiga samhällsförändringar och det är positivt att Sverige både står kvar vid och uppnår enprocentsmålet. Men det är oroväckande att så få länder når biståndsmålet och i slutändan är det de marginaliserade människorna som drabbas allra mest", säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Forum Syd tillsammans med åtta organisationer går idag ut med ett gemensamt pressmeddelande med anledning av denna nya biståndsstatistik från OECD DAC.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.