Oroväckande att endast fem EU-länder når biståndsmålet

Nyhet - 2017-04-12
Ny biståndsstatistik visar att det internationella biståndet ökar men att bistånd till de fattigaste länderna minskar bland de stora givarna.
Forum Syd default

Ny biståndsstatistik från OECD DAC visar att det internationella biståndet ökar men att endast fem EU-länder når biståndsmålet om 0,7 procent av BNI.

Statistiken visar att endast Sverige och fyra andra länder inom EU når FNs mål om att 0,7 procent av BNI ska gå till utvecklingsbistånd. Förutom Sverige är det Luxemburg, Danmark, Storbritannien och Tyskland som når biståndsmålet. Tyskland når för första gången målet medan Nederländerna missar 0,7 procentsmålet.

Den allmänna trenden är att biståndet ökar men det beror på att mycket av kostnader för flyktingmottagande rapporteras och räknas in som bistånd. Kostnaderna som tar från bistånd till flyktingmottagande, så kallade avräkningar, växte mellan 2015 och 2016 med 27,5 procent, till sammanlagt 15,4 miljarder dollar. Även bistånd till de fattigaste länderna minskar bland stora givare.

"Svenskt bistånd bidrar till viktiga långsiktiga samhällsförändringar och det är positivt att Sverige både står kvar vid och uppnår enprocentsmålet. Men det är oroväckande att så få länder når biståndsmålet och i slutändan är det de marginaliserade människorna som drabbas allra mest", säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Forum Syd tillsammans med åtta organisationer går idag ut med ett gemensamt pressmeddelande med anledning av denna nya biståndsstatistik från OECD DAC.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.