Otaliga bevis på civilsamhällets kraft i Forum Syds nylanserade årsrapport

Nyhet - 2017-05-18
Idag publicerar Forum Syd sin årsrapport för 2016.
Forum Syd default

Idag publicerar Forum Syd sin årsrapport för 2016. Den ger bevis på att vid sidan av ett ständigt krympande utrymme för civilsamhället pågår också stärkandet av marginaliserade gruppers möjlighet att kunna hävda sina rättigheter.

2016 har varit ett minst sagt utmanande år för civilsamhällesorganisationer. Hot mot människorättsförsvarare och restriktioner av civilsamhället handlingsutrymme har blivit en globalt ökande trend. Trots dessa utmaningar så har Forum Syd och våra medlemmar åstadkommit bemärkande resultat under året. I Forum Syds nya årsrapport kan du läsa om några av de positiva förändringar som vårt gemensamma arbete bidrog till under 2016. I det anseendet är årsrapporten inte bara en sammanställning utan också ett ytterligare bevis på civilsamhällets roll i utvecklingssamarbete och den betydelse som vårt arbete innebär i skapandet av en rättvis och inkluderande framtid.

Sammanställandet av rapporten har varit en utmaning när det kommit till att välja bland den mängd av resultat som åstadkommits under året. Det axplock som återfinns i den slutgiltiga årsrapporten har därför syftet att påvisa den geografiska och tematiska bredd som Forum Syd och våra medlemmar verkar inom. Forum Syd arbetar därför ständigt med att stärka organisationens resultatkommunikation. Behovet att lyfta positiva berättelser och exempel från vårt arbete är viktigare än någonsin. 

Läs vår årsrapport här

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...