"Rädslan ökar när civilsamhället krymper"

Nyhet - 2016-07-04
Civilsamhällets minskade utrymme riskerar att försvåra implementeringen av Agenda 2030. Forum Syd lyfte denna problematik i Almedalen.
Forum Syd default

Civilsamhällets minskade utrymme är en oroväckande trend. Ökad övervakning och inskränkningar av civilsamhällsaktörer på flera håll i världen försvårar implementeringen av Agenda 2030.

Denna problematik diskuterade Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom tillsammans med Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio, och Karin Fällman, ansvarig för Civsam på Sida, under årets Almedalsvecka.

– Vi ska inte underskatta statens makt att motverka civilsamhällets möjlighet att organisera sig, sa Cecilia Uddén. Den egyptiska staten begränsar det stöd som civilsamhällsorganisationer fått genom utländska pengar. Alla blir rädda och information begränsas när civilsamhället krymper.

Lisa Sjöblom framhöll att den svenska regeringen kan stärka civilsamhällets röst genom att dels trycka på mötes- och yttrandefriheten vid bilaterala samarbeten men även genom att agera förebild och inte inskränka civilsamhällets rättigheter i Sverige.

Karin Fällman lyfte exempel från Indien och Pakistan där organisationer finansierade med utländskt bistånd tvingats lämna länderna. Men hon frågade sig samtidigt om civilsamhället faktiskt blivit svagare.

– Kanske är det snarare det traditionella civilsamhället som har krympt medan vi samtidigt ser andra lokala samhällsrörelser som växer sig starkare.

Läs hela referatet från seminariet på Biståndsdebatten.se.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.