Rapportsläpp: PGU Barometern 2018

Nyhet - 2018-05-15
I år är det 15 år sedan Sveriges riksdag beslutade om Sveriges politik för global utveckling, PGU​.
Illustration av en fredsduva som flyger över en stad.
Politiken för global utveckling, PGU, är central för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. All politik behöver vara samstämmig med utvecklingsmål och fattigdomsbekämpning.

Det betyder att politikerna åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling globalt och att mänskliga rättigheter och ett fattigdomsperspektiv ska prägla all politik. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna och hållbarhet ska vägleda när det blir en intressekonflikt mellan politikområden.

För att uppnå detta krävs att alla politikområden strävar åt samma håll och inte motverkar varandra – att politiken är samstämmig. Det är en förutsättning för att nå Agenda 2030 med de globala målen. Konkret innebär det att analysera hur ett beslut stärker eller motverkar förverkligandet av hållbar utveckling och människors rättigheter. 

Civilsamhällets nya granskning Barometer 2018 visar att våra folkvalda fortfarande fattar beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder.  

Vi vill se ett Sverige som vågar vara en global ledare för rättvis och hållbar utveckling. Därför uppmanar vi regeringen att:

  • Omgående utreda en lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence (HRDD) för företag.
  • Förstärka förslaget till nytt regelverk för AP-fonderna så att lagtexten tydligt anger att AP-fonderna ska genomföra sitt uppdrag utan att motverka klimatmål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden samt att främja en hållbar utveckling.
  • Aktivt stödja FN-processen för ett bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter.
  • Säkerställa finansiella resurser för genomförandet av Agenda 2030 genom att kraftfullt motverka kapital- och skatteflykt och arbeta för att stärka länders egna resursmobilisering.

Läs mer om PGU Barometern på:
"Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut" Concord och dess medlemmars egna debattartikel i Altinget.
"Delar av svensk politik får underkänt av civilsamhället" i OmVärlden.
"Kritiken: Sverige sviker mänskliga rättigheter" i Sveriges Radio.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.