Regeringens vårbudget

Nyhet - 2018-04-17
Regeringen minskar anslaget för biståndsverksamhet med 43 miljoner kronor i vårbudgeten och presenterar två stora satsningar på Världsbankens organisationer. Inga minskningar av avräkningarna görs.
Finansminister Magdalena Andersson presenterar vårbudgeten.
Forum Syd kräver tillsammans med 50 andra organisationer att regeringen ska leva upp målet om att 1 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till internationellt bistånd. Foto: Finansdepartamentet

I regeringens vårbudget för 2018 föreslås en minskning av anslaget för biståndsverksamhet på 43 miljoner kronor. Av dessa ska 28 miljoner gå till Sida för att finansiera kostnader vid utlandsmyndigheterna som har ökat till följd av ändrade valutakurser. Resterande 15 miljoner ska läggas på ett utökat kärnstöd till FN:s migrationsorganisation IOM. Biståndsramen ligger fortsatt på 42,9 miljarder kronor.

Regeringen föreslår även två stora satsningar på Världsbanksgruppens organisationer under de kommande åren för att stödja genomförandet av de Globala målen och Parisavtalet.

Inga minskningar av avräkningarna föreslås i vårbudgeten och problematiken med att bistånd används för att finansiera inhemskt flyktingmottagande kvarstår. Forum Syd har, inom Concords AidWatch-grupp, vid flera tillfällen framfört att regeringen bör anta en plan för att på sikt helt fasa ut avräkningar från biståndsbudgeten.

- Vi ser det som oförenligt med biståndets syften att använda medel som annars skulle ha gått till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer till att täcka kostnader i andra budgetposter. Utsatta grupper ska inte ställas emot varandra, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

En översyn av Sveriges modell för avräkningar pågår. OECD DAC har enats om ett nytt direktiv för rapportering av avräkningar som säger att beräkningen bör hållas konservativ, och att man ska iaktta försiktighet för att undvika att kostnader överskattas.

- Vi har tidigare uppmanat regeringen att tolka och tillämpa det nya DAC direktivet konservativt så att avräkningarna begränsas. Detta är också ett av våra krav i valmanifestet #hjärtavärlden, säger Anna Blücher.

Läs mer om valmanifestet #hjärtavärlden som Forum Syd och 50 andra organisationer står bakom på kampanjen www.hjartavarlden.nu.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.