Så kan vi stärka hbtqi-personers rättigheter

Nyhet - 2023-05-17
Agenda 2030:s viktigaste åtagande är att ingen ska lämnas utanför. Men utvecklingen går på många håll bakåt för hbtqi-personers rättigheter. Vi ser det i USA, Uganda, Polen med flera.
Kritor i regnbågens färger

Diskriminering, våld och förtryck gör att hbtqi-personer över hela världen har svårt att få jobb, hoppar av skolan och lever i fattigdom. Tillsammans med RFSL förklarar vi hur civilsamhället bäst kan stärka hbtqi-personers rättigheter.

Anti-hbtqi lagar var en kolonial import

Homosexualitet är kriminaliserat i över 60 länder, nästan två tredjedelar av dessa länder har i någon form varit under brittisk kontroll. Storbritannien och Frankrike instiftade lagar som förbjöd samkönade sexuella relationer i kolonierna, lagar som finns kvar än idag.  

Hbtqi-personer finns i alla samhällen

Många hbtqi-personer undviker att avslöja sin identitet hellre än att riskera våld och diskriminering. Påståenden om att hbtqi-personer inte existerar i vissa samhällen och kulturer är inte bara osant, det utestänger hbtqi-personer och minskar sannolikheten att biståndet når hela befolkningen och de mest utsatta.

Bredda statistiken 

För att inkludera hbtqi-personer i utvecklingssamarbetet måste vi förstå deras behov, vilket kan vara utmanande eftersom få länder samlar in data om sexuell läggning och könsidentitet. Stater måste samarbeta med hbtqi-organisationer för att skapa mer inkluderande statistik.

Lyssna på experternas levda upplevelser

Hbtqi-personer är själva de bästa experterna på sin egen levda erfarenhet. En persons upplevelser ser olika ut beroende på kontext. Därför måste alltid hbtqi-personer själva få styra utvecklingen som berör deras liv.

Var en allierad och bekämpa fördomar

Historiskt sett har politik relaterad till hbtqi-personer ofta baserats på falska stereotyper eller forskning förankrad i partiska och felaktiga uppfattningar om hbtqi-personer. Som tur är finns nu vetenskaplig forskning fri från fördomar och stereotyper. Använd den för att stå upp för hbtqi-personers mänskliga rättigheter!

Ta hjälp av hbtqi-organisationer 

Det finns flera organisationer som arbetar med hbtqi-rättigheter i utvecklingssamarbetet. I Sverige är RFSL en stark aktör i frågan. På rfsl.se hittar du massor med material om hur organisationer och stater kan inkludera hbtqi-personer i utvecklingssamarbetet.  
 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.