Somalia - Att återuppbygga ett land i praktiken

Nyhet - 2018-06-21
Somalias främsta resurs i fråga om att återuppbygga landet är dess folk, i Somalia och utanför gränserna. Investeringar, stöd till civilsamhället, kompetens och kunskap är några av resurserna som diasporan bidrar med.
Pure Living Somalia
Vattenrenare distribuerade av företaget Pure living. Foto: Yahye Issa Yousef

Somalia har varit i konflikt under större delen av de sista tre decennierna. Konflikter som i praktiken betytt att statsapparaten och samhällsfunktioner inte fungerat. Kanske är det just avsaknaden av en stat som är förklaringen till somaliers, i Somalia och bland diasporan i världen, enorma förmåga att snabbt och effektivt kunna mobilisera och organisera sig.

Ett nära exempel är den terrorattack som inträffade 14 oktober förra året, då en kraftig bomb detonerades i huvudstaden Mogadishu och dödade 358 människor. Civilsamhället reagerade snabbt och det tog inte lång tid innan hjälpen strömmade in. Fotbollsstadion förvandlades till ett sjukhus för massan av människor som ville lämna blod. Ambulansservice upprättades av volontärer med finansiell stöttning organiserad av diasporan. Räddningsarbetet koordinerades av civilsamhället online och inom kort var gatorna rensade och framkomligheten återställd.

Diasporan i Sverige    
I Sverige finns omkring 66 000 svensk-somalier som tillsammans organiserar sig i hundratals olika civilsamhällesorganisationer. Banden och kontakten med familj och samhälle i Somalia är ofta intakta och starka, även om du kanske aldrig satt din fot i Somalia. Majoriteten av individer skickar regelbundet pengar till Somalia och många av civilsamhällesorganisationerna har bedrivit egna utvecklingsprojekt under lång tid.  

Den här enorma organiseringskraften och resursmobiliseringen är, minst sagt, en resurs för Somalias återuppbyggnad. Forum Syd bedriver mycket utvecklingsarbete i Somalia: genom gräsrotsorganisationer i landet, genom utvecklingsarbete som utförs av svensk-somaliska föreningar och genom programmet Swedish Somali Business Programme (SSBP) som ger uppstartsstöd till småföretag. Sedan starten av SSBP 2016 har Forum Syd stöttat 56 företag som syftar till att skapa jobb, särskilt för kvinnor, och som värnar och upprätthåller mänskliga rättigheter.  

Företagsamhet i en stat under återuppbyggnad 
Terrorismen i landet har i hög grad fördrivits men säkerhet förblir en utmaning för människor och investeringsviljan. Förutom mänskligt skapade hotbilder är regionen mycket utsatt för klimatförändringar. De tre senaste åren har inneburit den värsta torkan på 40 år. När regnet väl kom klarar inte jorden av att absorbera vattnet och uppskattat en halv miljon människor har tvingats fly skyfallen den senaste månaden.

Konsekvenser av det extrema vädret är bland annat något som SSBP-deltagare försöker påverka. Uppstartsbidrag har t.ex. getts företaget Pure Living som säljer en prisvärd vattenrenare. Bristen på dricksvatten är idag ett av de största folkhälsohoten. Ari Farm har utvecklat en app där boskap kan köpas och säljas. Appen skapar en bro mellan inrikes och internationella boskapshandlare som i tider av torka kan avgöra boskapsdrivande nomaders öde: förlora sin försörjning till torkan eller hinna sälja djuren.       

En vanlig erfarenhet bland företagarna som stöttats av SSBP är insikten av att kanske inte vara så hemma i Somalia som man förväntat sig. Byråkratin är snårig och ibland inte tillräckligt utvecklad för att företagsregistrering, skattedeklarationer, banklån mm. ska kunna genomföras utan kreativa temporära lösningar. För diasporan är det heller inte ovanligt att stöta på hinder av social karaktär, det kan handla om upplevd diskriminering eller motstånd till att t.ex. förfördela kvinnor eller ungdomar vid företagsrekrytering.

Stöd och rådgivning finns
Forum Syd och Business Sweden vill genom programmet SSBP vara till så stort stöd som möjligt till blivande eller etablerade entreprenörer i Somalia. En privat sektor som själv är pådrivande av etisk affäretik, för anti-diskriminering och jobbskapande är en sida av samma mynt i en stat vars politiska stabilitet är positiv men ännu skör.

Som deltagare i SSBP-programmet kan du få rådgivning och finansiellt stöd. Kunskap om att bedriva företag står Business Sweden för medan du av Forum Syd får stöd i den lokala förankringen, med kontaktförmedling i Somalia och olika träningar, som t.ex. kurser till anställda. Forum Syd stöttar dig i Sverige genom vårt kontor i Stockholm och genom ett av våra tre kontor i Somalia. Många utmaningar finns, liksom många möjligheter. SSBP hävdar sig inte ha alla svaren men tillsammans kan vi försöka förverkliga ditt företag som ger mervärde till Somalias samhällsutveckling.

Har du en företagsidé eller är du redan en etablerad aktör på den somaliska marknaden? SSBP öppnar upp för nya ansökningar mellan 1 september – 15 oktober.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.