SSBP lyfts som innovativt partnerskap!

Nyhet - 2017-06-14
SSBP framhävs som exempel på intressant samarbete i svenska regeringens rapport om genomförandet av Agenda 2030.
Forum Syd default

På FN:s politiska högnivå forum i New York om Agenda 2030 kommer Sverige att rapportera om framsteg och utmaningar vid genomförandet av de globala utvecklingsmålen. Forumet i New York är FNs centrala punkt för uppföljning och granskning av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Swedish Somali Business Programme (SSBP) som Forum Syd driver i partnerskap med Business Sweden lyfts som exempel på innovativa insatser där olika aktörer samarbetar på gränsöverskridande sätt.

SSBP arbetar för att stärka företagare från somaliska diasporan att kunna etablera företag i Somalia och stärka somaliers ekonomiska handlingskraft och möjligheter till arbete.

- Det är ett viktigt program särskilt för att stärka kvinnliga entreprenörer och skapa möjligheter till jobb i landet. Partnerskapet med Business Sweden ger oss expertisen att etablera nya företag utomlands och vi bidrar med handläggningen, stöd på plats och människorättsperspektivet, säger Alexandra Castro, team coordinator på Forum Syd.

Stöttar hållbart företagande

SSBP stöttar också företagare för att göra förstudier av den somaliska marknaden och få etableringsstöd för att starta sina företag. Inom samarbetet ges somaliska företagare ingångar i internationella företagsnätverk där de kan knyta kontakter med företag inom Business Swedens nätverk i östra Afrika.

- SSBP är en viktig språngbräda för att stötta företagandet i Somalia. Det är en chans att kunna säkra pengar och skapa hållbara företag som bidrar till fattigdomsbekämpning i landet, säger Alexandra Castro.

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.