Stärk urfolkens handlingsutrymme

Nyhet - 2017-08-09
På internationella dagen för urfolk vill Forum Syd uppmärksamma det skriande behovet av att stärka de lagliga skydden för urfolk.
Forum Syd default

Det är snart tio år sedan FN:s generalförsamlingen antog deklarationen om urfolkens rättigheter. Deklarationen är det mest omfattande internationella dokument för att stärka urfolks rättigheter. Det förutsätter en global konsensus om urfolkens rättigheter och fastställer en universell ram för att garantera deras överlevnad, värdighet och välbefinnande. Världen över möter urfolk liknande utmaningar i fråga om rätten till sin historia, kultur och mark.

Under det senaste decenniet har det minskande handlingsutrymmet blivit en växande utmaning i kampen för urfolks rättigheter till sin historia, kultur och marker. Bland annat i Colombia sedan fredsavtalet slöts har människorättsaktivister, där bland annat många urfolksaktivister hotats, trakasserats och mördats. I juli startade Forum Syd tillsammans med flera andra människorättsorganisationer en kampanj för att lyfta den kritiska situationen.

Framsteg för att stärka Samers handlingsutrymme i Sverige

Forum Syds medlem Samerådets Svenska Sektion är glada över att FNs deklaration om urfolks rättigheter uppmärksammas i år.

- Sverige har fortfarande en lång väg att gå innan man har uppnått vad man har skrivit på genom deklarationen.

Säger Ordförande Åsa Larsson-Blind som menar att Sverige är flitiga internationellt på att arbeta för urfolks rättigheter, men uppmärksammar att man inte visar på samma engagemang nationellt.

- Precis som i Colombia, och många andra platser, är frågan om rätt till mark och vatten jätteviktigt. I Norra Sverige är industrietableringar så som gruvdrift och skogsbruk ett stort hot mot de traditionella samiska näringarna.

För att stärka handlingsutrymmet samarbetar man ofta över landsgränserna och i solidaritet med andra urfolk, som i fallet med North Dakota-ledningen i USA som fick internationellt stöd från urfolk världen över. Samtidigt upplever samer i Sverige att handlingsutrymme långsamt ökar och att de får mer genomslag för sina frågor nu.

- Nu finns det i alla fall en ökad möjlighet att diskutera samiska frågor. För bara några år sedan var det svårt att komma igenom med samiska frågor i samhällsdebatten. Nu hörs det mer kring samiska frågor och intresset från media är större, även på riksnivå. Ett exempel var när Uppdrag Granskning tog upp Gállok-gruvan i Jokkmokk.

Men politiskt går det väldigt trögt tycker Åsa Larsson-Blind som menar att svenska statens reglering av Sametinget gör att handlingsutrymmet är otroligt snävt politiskt för samer i Sverige.

- Vi kämpar för självbestämmande. Ska vi komma vidare politiskt måste sametinget få större möjligheter att förfoga över sina resurser. Idag är det endast en svensk myndighet som handhar samiska frågor och har i stort sett inte något eget handlingsutrymme. 

Vill du lära dig mer om urfolks rättigheter?

Läs det rådgivande dokumentet "Free, prior and informed consent" (FPIC) som avser att stärka urfolks rättigheter med krav på aktivt deltagande och medgivande för att utvinna naturresurser på urfolks mark.

Läs också Forum Syds rapport As Black as Coal, som bidragit till att Vattenfall gjort en granskning av kolutvinningens effekter på befolkningens försämrade levnadsförhållanden och att deras rättigheter inte har respekterats i samband med gruvutvinningen i Colombia.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.