Stockholm Civil Society Days 2017

Nyhet - 2017-09-26
Organisationer, myndigheter och forskare samlades för att diskutera hur man ska försvara det demokratiska handlingsutrymmet.
Forum Syd default

Under tre dagar, 20-22 september, samlades 250 representanter för svenskt och internationellt civilsamhälle, myndigheter och akademi till en konferens för att diskutera den eskalerande trenden av inskränkningar av medborgerliga friheter och demokratiskt utrymme för civilsamhället som vi ser i många länder runt om i världen.

”När det har skett en positiv förändring beror det på att människor stod upp och kämpade för det”, var Maina Kiais medskick till deltagarna på Stockholm Civil Society Days. Maina Kiai, som nyligen avslutat sitt uppdrag som FN:s särskilde rapportör för rätten till fredlig församling och föreningsfrihet, var en talarna på konferensen som arrangerades av Sida och Concord Sverige.

Konferensens program av seminarier och workshops belyste problematiken av civilsamhällets krympande handlingsutrymme ur olika perspektiv. Fokus låg på att försöka hitta lösningar och vägar framåt.

Samtal om företagande & mänskliga rättigheter

“Människor som försvarar sina rättigheter i relation till utvinning av naturresurser är särskilt utsatta. I Colombia är det i områden där gruvdrift och andra utvinningsindustrier dominerar som hot och våld mot lokal- och ursprungsbefolkningar som försvarar sina rättigheter är särskilt förekommande”

Sa Leonardo Gonzalez från Indepaz, Forum Syds partner i Colombia vid ett rundabordssamtal om företagande kopplat till hot och våld mot människorättsförsvarare. Samtalet anordnades av Forum Syd tillsammans med Amnesty, Swedwatch, Diakonia, Raoul Wallenberg Institutet, FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna. Här diskuterades bland annat vilket ansvar företag har för hela sin leverantörskedja och sina affärsförbindelser, vilket ansvar stater har för företags agerande samt hur företag kan agera aktivt för att skydda medborgerliga friheter.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.