Stopp för tullfria varor – EU:s sätt att stärka demokratin i Kambodja

Nyhet - 2020-02-13
EU stoppar handelsförmåner till Kambodja för att sätta press på att landets regering respekterar mänskliga rättigheter och återställer yttrande- och mötesfriheten i landet. Vårt kontor i Kambodja kommenterar utvecklingen. EU och den kambodjanska regeringen måste fortsätta arbeta tillsammans för att stärka demokratin i landet.
Kvinnor protesterar på internationella kvinnodagen i Phnom Penh, Kambodja
Kvinnor protesterar på internationella kvinnodagen i Phnom Penh, Kambodja. Bild: LICADHO Cambodia

Under programmet Everything but Arms (EBA) kan 48 av världens låginkomstländer tullfritt exportera varor till EU, förutom vapen. Men handelsförmånerna kan dras tillbaka ifall allvarliga och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer i landet. Det är denna artikel i EBA-programmet som EU nu åberopar när man drar in det tullfria marknadstillträdet för vissa av Kambodjas exportprodukter till EU.

Demokratin i Kambodja har stadigt försämrats de senaste åren. Oppositionspolitiker och fackföreningsledare har fängslats och trakasserats. Oberoende media har tvingats stänga ner efter en ny skattelagstiftning som belagt dem med stora skatteskulder. Civilsamhällesorganisationer övervakas av lokala myndigheter och deras aktiviteter begränsas av en mycket sträng lagstiftning.

”EU kan inte sitta still och se på hur demokratin urholkas, mänskliga rättigheter hotas och en fri debatt tystnar.” 

EU kommer nu att tullbelägga utvalda produkter inom textil och skor liksom allt socker och reseprodukter. Förlusten av handelsförmånerna kommer att drabba ungefär en femtedel av Kambodjas årliga export till unionen. Eftersom EU är Kambodjas största handelspartner blir detta ett hårt slag mot landets ekonomi. ”Omfattningen av Kambodjas kränkningar av rätten till politiskt deltagande och yttrande- och mötesfriheten har gjort att EU inte hade något annat val än att dra tillbaka handelsförmånerna”, säger EU-kommissionen i sitt pressmeddelande. ”EU kan inte sitta still och se på hur demokratin urholkas, mänskliga rättigheter hotas och en fri debatt tystnar.” 

Demonstranter håller upp en skylt som uppmanar Kambodjas regeringen att skydda Everything but Arms Trade (EBA).
Demonstranter i Phnom Penh uppmanar Kambodjas regeringen att skydda Everything but Arms (EBA). Bild: LICADHO Cambodia

“Som en del av civilsamhället uppmanar vi EU och den kambodjanska regeringen att fortsätta arbeta tillsammans med alla berörda för en demokratisk utveckling.”

”Indragandet av handelsförmånerna utgör en brytpunkt för hoten mot politiska fri- och rättigheter och inskränkningar i handlingsutrymmet för civilsamhället i landet”, säger Forum Syd Kambodja i en kommentar. “Som en del av civilsamhället uppmanar vi EU och den kambodjanska regeringen att fortsätta arbeta tillsammans med alla berörda för en demokratisk utveckling.”

EU:s agerande ligger i linje med FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Kambodja, som har uttryckt en stor oro över hoten mot demokratin i landet. Rapportören har nyligen uppmanat den kambodjanska regeringen att respektera yttrande- och mötesfriheten och säkerställa att civilsamhällesorganisationer kan verka fritt.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.