Svenskt ledarskap nödvändigt

Nyhet - 2016-09-20
Forum Syd med flera organisationer uppmanar svenska regeringen att agera konkret i FN för att genomföra Agenda 2030.
Forum Syd default

Forum Syd med flera organisationer i det svenska CONCORD-nätverket uppmanar svenska regeringen att agera konkret i FN för att genomföra Agenda 2030.

När FN:s 71:a generalförsamling nu inleds är det positivt att Sverige valt att medverka som en Champion State för Agenda 2030 och därmed har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill vara en stark röst för internationell solidaritet - men kräver också att Sverige vidtar konkreta åtgärder för att genomföra Agenda 2030, skriver Forum Syd tillsammans med 18 andra organisationer i ett öppet brev till den svenska regeringen. 

Ett år har gått sedan statsminister Stefan Löfven tog initiativ till att bilda en högnivågrupp för Agenda 2030, med syfte att leda och inspirera världen till ett ambitiöst genomförande av agendan. Gruppen består förutom Sverige av Brasilien, Colombia, Liberia, Tyskland, Tanzania, Tunisien, Östtimor och Sydafrika. Strax därefter bildade representanter från det civila samhället i samma länder en ”skugg-grupp” för att följa och samverka kring Agenda 2030 och högnivågruppens arbete. Tillsammans har gruppen tagit fram rapporten ”Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality” som granskar de nio ländernas genomförande av Agenda 2030.

När nu stats- och regeringschefer från alla världens FN-länder möts för att i samband med öppnandet av generalförsamlingen diskutera Agenda 2030, vill skuggruppen passa på att påminna om rapportens rekommendationer: 

  • Involvera och samverka med civila samhället: Sverige är ett föredöme när det gäller samverkan mellan olika samhällsaktörer och respekt för medborgerliga och politiska rättigheter. Generalförsamlingens öppnande är ett viktigt tillfälle för Sverige och högnivågruppen att visa att länderna värdesätter en nära samverkan med det civila samhället i planeringen och genomförandet av Agenda 2030. Vi menar att ett löfte från högnivågruppen om att formalisera denna samverkan kan inspirera andra länder att göra detsamma.
  • Politiskt ledarskap och samstämmighet för hållbar utveckling: Agendans universalitet och omfattning kräver en samstämmig politik för hållbar utveckling. Vi välkomnar därför att Sverige har tagit initiativ till en nystart för Sveriges politik för global utveckling och förstår vikten av att hela regeringen ansvarar för att genomföra Agenda 2030. Vår granskning av länderna i högnivågruppen visar dock en bristande samstämmighetspolitik i samtliga länder, något som bör tas på allvar och hanteras. Det är därför viktigt att Sverige fortsätter att i globala sammanhang förespråka och verka för en samstämmig politik för hållbar utveckling, samt delar med sig av Sveriges erfarenheter av styrning och förvaltning utifrån samstämmighetspolitikens utmaningar.
  • Finansiera Agenda 2030: Genomförandet av Agenda 2030 är bara möjligt om de åtaganden som gjorts möts med lika ambitiösa åtaganden för finansiering och att Addis Ababa Action Agenda uppfylls. Vår granskning av länderna i högnivågruppen visar att ingen av de nio länderna ännu upprättat en konkret strategi för hur de avser finansiera arbetet med hållbarhetsmålen. Vi hoppas därför att Sverige tydliggör hur regeringen anser att Agenda 2030 ska finansieras, både nationellt och hur man kommer att bidra till det internationella genomförandet genom utvecklingssamarbetet.
  • Systematisk, transparent och inkluderande uppföljning och utvärdering: Utan en systematisk, transparent och inkluderande uppföljning och tydliga ramverk för ansvarsutkrävande riskerar Agenda 2030 att endast bli ett tomt löfte. Inom FN kommer de frivilliga nationella rapporteringarna att vara till grund för uppföljning av Agenda 2030. Vi inom det civila samhället menar att dessa rapporter inte är tillräckliga för att garantera en systematisk uppföljning. Det är avgörande att länder skapar nationella system för regelbunden och inkluderande granskning och rapportering. Här kan Sverige och de övriga medlemmarna i högnivågruppen åta sig att skapa årliga rapporter med bidrag från olika samhällsaktörer för att utvärdera det nationella arbetet med agendan. 


Läs brevet i sin helhet

Läs rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality

Organisationer  i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030: Forum Syd, Individuell Människohjälp, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Läkarmissionen, MyRight, PMU, PRO Global, Plan Sverige, Rädda Barnen, RFSL, RFSU, Svenska missionsrådet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.