Sverige fortsatt ledande för ett generöst bistånd

Nyhet - 2020-09-21
Regeringen och samarbetspartierna håller fast vid enprocentsmålet i budgetpropositionen för 2021. Vi kommenterar biståndet i budgeten.
Budgetpropositionen 2021
Sveriges bistånd 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Biståndsbudgeten för 2021 uppgår till 52,3 miljarder kronor, det motsvarar 1 procent av beräknad BNI. Det innebär att biståndet ligger kvar på nästan samma nivå som under 2020. Stödet till civilsamhället ligger också kvar på drygt 1,8 miljarder kronor. 

Den överenskommelse som partierna nått innebär att Sverige fortsatt är ledande för ett generöst bistånd.

ForumCiv välkomnar att regeringen och samarbetspartierna står fast vid åtagandet och inte lämnar de svagaste i sticket när behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade.

 - Den överenskommelse som partierna nått innebär att Sverige fortsatt är ledande för ett generöst bistånd. Det är otroligt viktigt, inte minst när det enligt FN hade behövts fyra gånger mer internationellt bistånd i världen för att möta pandemins katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv 

Demokratifokuset stärks ytterligare  

Biståndets roll för att möta coronapandemins långsiktiga effekter lyfts i flera av de områden som regeringen betonar inför 2021. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är ett av områdena som regeringen särskilt prioriterar. Demokratibiståndet ska öka för att möta den globala trenden av demokratisk tillbakagång och inskränkningar av mänskliga rättigheter. En utveckling som har förstärkts i länders respons på pandemin. 

Stödet till mänskliga rättigheter ska prioriteras och innefatta stöd till människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationers röstbärare också på lokal och regional nivå. 

- Detta är en viktig satsning när vi ser att hoten mot de som försvarar sina rättigheter eskalerar på många håll i världen och har förvärrats av Covid-19. Vi måste säkerställa att demokrati och mänskliga rättigheter inte blir offer i pandemin, säger Anna Stenvinkel. 

Minskade avräkningar till följd av pandemin 

Avräkningarna för asylmottagande minskar med cirka en miljard kronor jämfört med budgetpropositionen för 2020. Detta till följd av att antalet flyktingar minskar på grund av den rådande pandemin. Av samma anledning återförs ca 750 miljoner kronor till biståndsbudgeten för 2020 som var budgeterade för kostnader för asylsökande. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.