Sveriges MR-ambassadör träffar Forum Syds medlemmar

Nyhet - 2017-06-07
Annika Ben David fokuserade på civilsamhällets roll att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
Forum Syd default

- Svenska gräsrötter och civilsamhälle är något vi förlitar oss på när Sverige driver människorättsfrågor utomlands. När vi måste vara diplomatiska kan civilsamhället vara aktivisterna, säger Annika Ben David.

Ambassadören återkom flera gånger under sitt möte hur viktigt svenska civilsamhället är för att implementera arbetet för mänskliga rättigheter utomlands. Annika Ben Davids är stolt över Sveriges engagemang och i många fall ledarskap inom mänskliga rättigheter, men varnar också om att Sverige ibland börjar känna sig allt mer ensamt.

- Inom EU ser vi tydligt hur frågan om migration har blivit en fråga om säkerhet och är inte längre en fråga om mänskliga rättigheter. Allt som EU har uppnått måste vi börja lägga mer tid på att också försvara.

I grunden för UDs arbete lyfter Annika Ben David 135 landsspecifika rapporter som en viktig utgångspunkt i arbetet för att skydda demokratiförsvarare, människorättsaktivister och civilsamhället världen över. Sedan 2012 har civilsamhällets handlingsutrymme i över 100 länder försämrats med hårdare och krångligare lagstiftning.

Av de mest utsatta grupperna lyfter ambassadören kvinnliga människorättsförsvarare som inte bara utsätts för sitt engagemang, men också för att de är kvinnor.

- Kvinnors mänskliga rättigheter betraktar jag som nyckeln för oss alla. Det är grundläggande att vi minskar ojämlikheten och det är ett viktigt perspektiv Sverige tar med sig till säkerhetsrådet i FN.

Forum Syds medlemmar ställde också frågor om bland annat Sveriges hållning till att skapa nya konventioner, svensk vapenhandel, företagande och naturresurser, samt utmaningarna med att vara aktiva i diktaturer vilket ledde till viktiga diskussioner som Forum Syd ser fram emot att återknyta till. 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.