Sveriges MR-ambassadör träffar Forum Syds medlemmar

Nyhet - 2017-06-07
Annika Ben David fokuserade på civilsamhällets roll att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
Forum Syd default

- Svenska gräsrötter och civilsamhälle är något vi förlitar oss på när Sverige driver människorättsfrågor utomlands. När vi måste vara diplomatiska kan civilsamhället vara aktivisterna, säger Annika Ben David.

Ambassadören återkom flera gånger under sitt möte hur viktigt svenska civilsamhället är för att implementera arbetet för mänskliga rättigheter utomlands. Annika Ben Davids är stolt över Sveriges engagemang och i många fall ledarskap inom mänskliga rättigheter, men varnar också om att Sverige ibland börjar känna sig allt mer ensamt.

- Inom EU ser vi tydligt hur frågan om migration har blivit en fråga om säkerhet och är inte längre en fråga om mänskliga rättigheter. Allt som EU har uppnått måste vi börja lägga mer tid på att också försvara.

I grunden för UDs arbete lyfter Annika Ben David 135 landsspecifika rapporter som en viktig utgångspunkt i arbetet för att skydda demokratiförsvarare, människorättsaktivister och civilsamhället världen över. Sedan 2012 har civilsamhällets handlingsutrymme i över 100 länder försämrats med hårdare och krångligare lagstiftning.

Av de mest utsatta grupperna lyfter ambassadören kvinnliga människorättsförsvarare som inte bara utsätts för sitt engagemang, men också för att de är kvinnor.

- Kvinnors mänskliga rättigheter betraktar jag som nyckeln för oss alla. Det är grundläggande att vi minskar ojämlikheten och det är ett viktigt perspektiv Sverige tar med sig till säkerhetsrådet i FN.

Forum Syds medlemmar ställde också frågor om bland annat Sveriges hållning till att skapa nya konventioner, svensk vapenhandel, företagande och naturresurser, samt utmaningarna med att vara aktiva i diktaturer vilket ledde till viktiga diskussioner som Forum Syd ser fram emot att återknyta till. 

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.