Toppmöte om fred

Nyhet - 2016-04-04
Forum Syd deltar på en konferens i samband med det internationella högnivåmötet om fredsbyggande som pågår i Stockholm.
Forum Syd default

Ett antal regeringschefer från konfliktländer, FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och flyktingkommissarie Filippo Grandi bland andra är på plats i Stockholm för att ta fram en ny plan mot krig och konflikter, en så kallad Stockholmsdeklaration. 

Arbetet sker inom ramen för internationella dialogen för freds- och statsbyggande (IDPS) som är ett forum för politisk dialog mellan sviktande stater, givare och civilsamhället.
Forum Syd som har lång erfarenhet av fredsbyggande och demokratisering i konflikt och postkonfliktländer deltar på den uppföljande konferensen direkt efter högnivåmötet.

Samstämmighet viktig

Forum Syd deltog även i ett intressentmöte för IDPS på Utrikesdepartementet 2015. Då diskuterades hur man från svensk sida kan verka för att stärka arbetet med freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer.

Forum Syd förde fram vikten att av att verka i Sverige och inom den internationella dialogen för en större samstämmighet mellan de olika politikområdena bistånd, finans och handel. Ibland går politiken i motsatt riktning istället för att skapa fred och undvika konflikter, särskilt i frågan om vapenhandel och investeringar i naturresurser. Vidare lyftes upp frågan om att verka för att rehabilitera traumatiserade
kvinnor som lider av effekterna av sexuellt våld i konflikt.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.