Toppmöte om fred

Nyhet - 2016-04-04
Forum Syd deltar på en konferens i samband med det internationella högnivåmötet om fredsbyggande som pågår i Stockholm.
Forum Syd default

Ett antal regeringschefer från konfliktländer, FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och flyktingkommissarie Filippo Grandi bland andra är på plats i Stockholm för att ta fram en ny plan mot krig och konflikter, en så kallad Stockholmsdeklaration. 

Arbetet sker inom ramen för internationella dialogen för freds- och statsbyggande (IDPS) som är ett forum för politisk dialog mellan sviktande stater, givare och civilsamhället.
Forum Syd som har lång erfarenhet av fredsbyggande och demokratisering i konflikt och postkonfliktländer deltar på den uppföljande konferensen direkt efter högnivåmötet.

Samstämmighet viktig

Forum Syd deltog även i ett intressentmöte för IDPS på Utrikesdepartementet 2015. Då diskuterades hur man från svensk sida kan verka för att stärka arbetet med freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer.

Forum Syd förde fram vikten att av att verka i Sverige och inom den internationella dialogen för en större samstämmighet mellan de olika politikområdena bistånd, finans och handel. Ibland går politiken i motsatt riktning istället för att skapa fred och undvika konflikter, särskilt i frågan om vapenhandel och investeringar i naturresurser. Vidare lyftes upp frågan om att verka för att rehabilitera traumatiserade
kvinnor som lider av effekterna av sexuellt våld i konflikt.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.