Toppmöte om fred

Nyhet - 2016-04-04
Forum Syd deltar på en konferens i samband med det internationella högnivåmötet om fredsbyggande som pågår i Stockholm.
Forum Syd default

Ett antal regeringschefer från konfliktländer, FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och flyktingkommissarie Filippo Grandi bland andra är på plats i Stockholm för att ta fram en ny plan mot krig och konflikter, en så kallad Stockholmsdeklaration. 

Arbetet sker inom ramen för internationella dialogen för freds- och statsbyggande (IDPS) som är ett forum för politisk dialog mellan sviktande stater, givare och civilsamhället.
Forum Syd som har lång erfarenhet av fredsbyggande och demokratisering i konflikt och postkonfliktländer deltar på den uppföljande konferensen direkt efter högnivåmötet.

Samstämmighet viktig

Forum Syd deltog även i ett intressentmöte för IDPS på Utrikesdepartementet 2015. Då diskuterades hur man från svensk sida kan verka för att stärka arbetet med freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer.

Forum Syd förde fram vikten att av att verka i Sverige och inom den internationella dialogen för en större samstämmighet mellan de olika politikområdena bistånd, finans och handel. Ibland går politiken i motsatt riktning istället för att skapa fred och undvika konflikter, särskilt i frågan om vapenhandel och investeringar i naturresurser. Vidare lyftes upp frågan om att verka för att rehabilitera traumatiserade
kvinnor som lider av effekterna av sexuellt våld i konflikt.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...