Två viktiga förslag till att öka kunskapen om Agenda 2030

Nyhet - 2017-03-02
Agenda 2030 Delegationen föreslår kampanj och plattform i sina förslag över kommunikationsinsatser som regeringen bör genomföra.
Forum Syd default

Delegationen för Agenda 2030 presenterade den 1 mars förslag på två långsiktiga kommunikationsinsatser som regeringen bör genomföra för att främja informations- och kunskapsspridning.

Det första förslaget är att skapa en nationell kommunikationsplattform med information om Sveriges genomförande av Agenda 2030. Den ska fungera som en officiell svensk plattform för att få mer kunskap och information om vad Sverige gör och ge möjligheter till samarbete.

Delegationens andra förslag är att genomföra en nationell folkbildningskampanj om Agenda 2030. Kampanjen ska öka allmänhetens kunskap om Agenda 2030.

I delrapporten beskriver Delegationen att det krävs en gemensam målbild för Sverige genom ett svenskt narrativ, men även att Agenda 2030 ska och bör länkas till i olika aktörers egna verksamheter. Det innebär att regeringen också kommer att behöva förtydliga hur Sverige bidrar till att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

- Vi välkomnar att Delegationen även lyfter fram att regeringen måste visa i sin lagstiftning, mål och riktlinjer hur Sverige bidrar till genomförande av agendan både i Sverige och globalt, säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd.

Delegationen med Parul Sharma som ordförande fick under 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kommunikationsåtgärder och en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delegationen presenterade tidigare i år en första rapport om sitt arbete och en handlingsplan för Sveriges genomförande kommer att presenteras den 31 maj. 

Läs mer om Forum Syds arbete med Agenda 2030. 

Taggar

Agenda 2030

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.