Utan civilsamhället hade vi inte lärt oss det här

Resultat - 2023-02-16
Civilsamhället har länge varit en kunskapsspridare, särskilt om det som händer långt bortom Sveriges gränser. Här är resultaten från tre organisationers arbete med att stärka barn, ungdomar och studenters kunskap om hållbar utveckling i Sverige.
Bok med titeln kunskap gör oss till bättre medmänniskor står på en skolbänk.

World’s Children’s Prize Foundation

Genom sitt skolprojekt har World’s Children’s Prize Foundation hittills nått fler än 692 000 elever i Sverige. Eleverna har fått öva sig i praktisk demokrati och mött barn och vuxna som agerar för barns rättigheter i världen.

Det känns som det är enklare att påverka när man känner till hur det ligger till. Om vi inte hade haft World’s Children’s Prize hade det varit svårt att veta vad och hur man kan göra det. När man ser vad de här barnrättsambassadörerna gör, då vet man att det gör skillnad. Då vet man vad man själv skulle kunna göra. Elev klass 6

Utrikespolitiska förbundet

Har du pluggat på universitet är chansen stor att du känner till Utrikespolitiska förbundet. Sju av förbundets föreningar anordnar regelbundet seminarier om globala utrikespolitiska frågor på universitet runt om i Sverige.

Jag har lärt mig otroligt mycket. Mycket praktiskt hands-on-kunskap. Fått en otrolig kunskap om ledarskap och hur man leder ideella organisationer. Lärt mig massor om utrikespolitiska frågor. Fått ett större nätverk. Kunskap som har hjälpt mig att välja vad jag vill jobba med. Tidigare student aktiv i en Utrikespolitiskt förening

En Rökfri Generation

En Rökfri Generation besöker ett hundratal högstadie- och gymnasieklasser varje år, eller cirka 15 000 elever. Med hjälp av unga föreläsare som berättar om tobaksindustrins baksida – barnarbetet och usla arbetsvillkor på tobaksplantagen, miljöförstöring, vattenförorening och skogsskövling – bidrar de till att unga avstår tobak. Eleverna uppger till 94% att de fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar hållbar utveckling och 97% att de fått argument för att avstå tobak.

Ni gav mig inspiration att engagera mig mer <3 Gymnasielev

Nu blir det här betydligt svårare att genomföra

Alla de här viktiga resultaten möjliggjordes av stödet till information och kommunikation som regeringen nu lagt ner. Det beslutet kommer göra det mycket svårare att sprida engagemang för globala frågor om demokrati och mänskliga rättigheter och att se till att människor som lever under fattigdom och förtryck får sina röster hörda i den svenska debatten. Regeringen har inte tagit hänsyn till de viktiga resultat som detta stöd genererat genom civilsamhällets påverkansarbete eller förstått dess roll inom biståndetsarbetet som helhet. Allt detta samtidigt som de påstår sig värna civilsamhällets roll.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.