Uttalande för mänskliga rättigheter

Nyhet - 2016-06-09
FN, EU och 41 organisationer i Kambodja uppmanar regeringen att respektera mänskliga rättigheter och sluta med gripanden av MR-aktivister.
Forum Syd default

Under den senaste tiden har klimatet för civilsamhällets organisationer i Kambodja som arbetar med rättigheter försämrats. Enskilda MR-företrädare har gipits och fängslats på oklara grunder.

Nu har 41 bistånds-och utvecklingsorganisationer i landet samlats kring ett gemensamt uttalande som överlämnats till den kambodjanska regeringen. 
I uttalandet uppmanas den kambodjanska regeringen att:

  • Respektera och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna och de internationella konventioner Kambodja skrivit under.
  • Upphöra med godtyckliga arresteringar och förföljelser av människorättsaktivister.
  • Vidta åtgärder för att Kambodjas rättsväsende får en fullt ut oberoende  ställning och kan arbeta utifrån neutrala rättsprinciper.
  • Säkerställa att det finns ett demokratiskt utrymme för människor i civilsamhället att delta i samhällsutvecklingen och kunna arbeta för sina rättigheter.

    Länk till uttalandet. "Working Togehter for Justice, lasting Peace and Stability- an Appeal by International NGOs to the Royal Government of Cambodia"

Även FN och EU har agerat och uttryckt sin stora oro för utvecklingen i landet.

Länk till EU:s uttalande

Länk till FN:s uttalande

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.