Vad tycker svenska folket om bistånd?

Nyhet - 2024-02-21
Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.
Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Civilsamhället uppfattas som den mest effektiva kanalen för bistånd enligt undersökningen. Foto: Klimatdemonstration i Stockholm 2023/ForumCiv.


Många vill att biståndet ska öka 

41 procent anser att det svenska biståndsanslaget ska ligga kvar på nuvarande nivå. 16 procent vill öka anslaget, jämfört med nio förra året. Andelen som vill minska det har sjunkit från 31 till 26 procent. 

Civilsamhället anses mest effektiva på bistånd 

Svenska frivilligorganisationer uppfattas som den mest effektiva kanalen för bistånd, medan Sida och EU som de minst effektiva. Sidas förtroende ökar sedan förra årets mätning.

Solidariteten är stark 

Det finns ett exceptionellt starkt stöd för det som man skulle kunna kalla solidaritet och som är grunden för biståndstanken. Nästan 90 procent är överens om att alla människor har lika värde och att de som lever under omänskliga förhållanden bör få stöd.

Folk vill ha mer information 

Bilden av hur Sverige arbetar med bistånd och utveckling är för många oklar. Samtidigt finns ett stort intresse för biståndet. Mer än varannan svensk (52 procent) vill veta mer. Mest intresserade är kvinnor i åldern 18-29 år där siffran är 62 procent.

Utbildning anses vara vägen ur fattigdom 

Utbildning betraktas som den mest avgörande faktorn för att minska fattigdom, följt av fred, demokrati, hälso- och sjukvård samt jämställdhet. 64 procent anser att bistånd spelar en viktig roll för utvecklingen i fattiga länder. Kvinnor är mer benägna än män att hålla med, 70 procent jämfört med 57 procent.

Källa: Opinion om biståndet Verian 2023 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.