Allt du behöver veta om OECD DAC

Nyhet - 2024-02-06
Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver veta om OECD DAC, vilka de är, vad de gör och deras åsikter om Sveriges bistånd.
OECDs globe logo in color on a beige building wall
Foto: Achim Wagner/Shutterstock.com

Vilka är OECD?

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett internationellt samarbete mellan 38 demokratier med marknadsbaserade ekonomier. Syftet är att främja hållbar ekonomisk tillväxt där regeringar kan jämföra erfarenheter, söka svar på gemensamma utmaningar och utveckla standarder för ekonomisk politik.  

Vad gör OECD DAC?

Development Assistance Committe (DAC) är OECDs biståndskommitté och internationella forum för givarländer att utveckla biståndet. DAC beslutar om gemensamma regler för vad som räknas som bistånd och säkerställer biståndets kvalitet. I kommittén finns 32 medlemsländer, bland annat Sverige.

Hur ser regelverket ut?

För att hamna på DAC-listan över mottagare för officiellt utvecklingsbistånd behöver ett land klassificeras som ett "låg- eller medelinkomstland". Detta bedöms utifrån bruttonationalinkomsten (BNI) och Världsbankens inkomstklassificering. Om ett land däremot uppnått tröskeln för vad Världsbanken definierar som ett höginkomstland under minst tre år i följd är landet inte längre berättigat till bistånd.  

EU medlemmar är inte berättigade

Enligt DAC-regelverket är inga länder som redan är medlemmar i EU eller på väg att bli medlemmar med ett fastlagt anslutningsdatum berättigade att få officiellt utvecklingsbistånd, oavsett landets BNI.  

Vad tycker OECD DAC om Sveriges bistånd?

I en rapport om Sveriges bistånd från 2019 beskrivs Sverige göra framsteg, bland annat vad gäller att knyta ihop humanitär utveckling och fredsförebyggande insatser, främja jämställdhet samt att ha en effektiv resultatbaserad förvaltning.

Vilken kritik riktas mot Sveriges bistånd?

I en uppföljande översyn av Sveriges biståndssatsningar för 2022 riktar OECD DAC kritik mot regeringens beslut att frångå enprocentmålet. Kritik riktas även mot att Sverige använder medel från bistånd till avräkningar för inhemska flyktingkostnader. Omprioriteringar med mer bistånd till Ukraina och närområdet nämns också som en nackdel för behov som finns i andra delar av världen. 

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...