Ändrade regler för egeninsats

Nyhet - 2016-09-22
Efter regeringsbeslut i juni är det nu ändrade regler för hur mycket organisationer måste bidra med i egeninsats för utvecklingsprojekt.
Forum Syd default

Regeringen fattade beslut den 2 juni om en ny strategi för stöd till det civila samhället i utvecklingsländer. Strategin styr bland annat de bidrag till utvecklingsprojekt som Forum Syd förmedlar. En förändring är att egeninsatsen för utvecklingsprojekt sänktes från 10% till 5%. Mer information. Observera att andra regler gäller för informationsprojekt.

Här finns ytterligare information om hur organisationer kan söka stöd från Forum Syd.

Regeringens strategi kan läsas här.

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.