Ändrade regler för egeninsats

Nyhet - 2016-09-22
Efter regeringsbeslut i juni är det nu ändrade regler för hur mycket organisationer måste bidra med i egeninsats för utvecklingsprojekt.
Forum Syd default

Regeringen fattade beslut den 2 juni om en ny strategi för stöd till det civila samhället i utvecklingsländer. Strategin styr bland annat de bidrag till utvecklingsprojekt som Forum Syd förmedlar. En förändring är att egeninsatsen för utvecklingsprojekt sänktes från 10% till 5%. Mer information. Observera att andra regler gäller för informationsprojekt.

Här finns ytterligare information om hur organisationer kan söka stöd från Forum Syd.

Regeringens strategi kan läsas här.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.