Ändrade regler för egeninsats

Nyhet - 2016-09-22
Efter regeringsbeslut i juni är det nu ändrade regler för hur mycket organisationer måste bidra med i egeninsats för utvecklingsprojekt.
Forum Syd default

Regeringen fattade beslut den 2 juni om en ny strategi för stöd till det civila samhället i utvecklingsländer. Strategin styr bland annat de bidrag till utvecklingsprojekt som Forum Syd förmedlar. En förändring är att egeninsatsen för utvecklingsprojekt sänktes från 10% till 5%. Mer information. Observera att andra regler gäller för informationsprojekt.

Här finns ytterligare information om hur organisationer kan söka stöd från Forum Syd.

Regeringens strategi kan läsas här.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.